10 Raġunijiet Għaliex Proposti Żwieġ Jiġu Miċħuda

Ħabiba Żgħażagħ Afro-Amerikana Beżgħana Tiċħad Proposta Żwieġ. Sitwazzjoni Umoristiku.

Trid tiżżewwiġni?

Din tista’ tkun waħda mill-isbaħ mistoqsijiet li se tisma’ f’ħajtek. Proposti taż-żwieġ huma bħal wieħed mill- għanijiet aħħarija tal-koppji .Li tkun għarajjes u wara tiżżewweġ mal-persuna li tħobb hija l-ħolma ta’ ħafna.

Madankollu, mhux l-istejjer kollha ta’ mħabba jispiċċaw b’‘iva’ ħelwa.’ Xi proposti taż-żwieġ jispiċċaw b’‘le’ kiesaħ.

X'kont tagħmel kieku kellek tiffaċċja rifjut ta' proposta taż-żwieġ?

X'inhi proposta taż-żwieġ, u għaliex hija importanti?

Iż-żwieġ, għal ħafna nies, huwa sinifikanti għaliex huwa unjoni ta ' żewġ erwieħ fl-imħabba .

Hija deċiżjoni ta’ ħajjithom u l-għaqda ta’ żewġ persuni biex tkun waħda, wegħda sabiħa u solenni li ngħixu flimkien f’armonija .

Din hija r-raġuni għaliex proposti taż-żwieġ jitqiesu bħala t-test aħħari ta’ impenn. Jekk is-sieħeb tiegħek hu verament impenjata għalik u r-relazzjoni tiegħek , allura din il-persuna tfaċċa l-mistoqsija.

Imma x'jiġri jekk l-aktar avveniment mistenni jirriżulta li jkun ħmar il-lejl?

Iseħħu proposti miċħuda , u mhix xi ħaġa li faċilment tista’ tinsa.

Għaliex il-proposti taż-żwieġ jiġu miċħuda?

10 Raġunijiet għala l-proposti taż-żwieġ jiġu miċħuda

Ilkoll nafu li impenn ma jiggarantixxix tieġ jew a żwieġ ta’ suċċess , imma xi ngħidu dwar proposti li marru ħażin?

Kemm jekk int tistaqsi l-mistoqsija jew tirċievi l-proposta, kun żgur li taqra biex tifhem aħjar għaliex xi nies jagħżlu li jgħidu le għal mistoqsija ħelwa.

Hawn huma 10 raġunijiet komuni għal proposti taż-żwieġ falluti.

1. Għadek m'intix lest

Inti tista 'tkun fl-imħabba u kuntenti , imma xi drabi, inti sempliċement mhux lest li tgħid 'iva' u timxi għal-livell li jmiss.

F'xi każijiet, rifjut ta 'proposta taż-żwieġ ma jfissirx li l-persuna l-oħra mhix serji dwar ir-relazzjoni . Jista 'jfisser biss li għadhom mhumiex lesti.

Jista’ jkun li għad ikollhom ħafna pjanijiet fil-karriera tagħhom u fil-ħajja ta’ waħdu, u ż-żwieġ huwa suġġett li għadu ma għaddilhomx minn moħħhom.

Xi nies sempliċement ma jridux jiffissaw aspettattivi foloz u jagħżlu li jirrifjutaw proposta taż-żwieġ.

2. Għandek bżonn aktar ħin biex taħseb

Proposta miċħuda ma tfissirx eżattament imħabba miċħuda.

Filwaqt li proposti taż-żwieġ huma dejjem sorpriżi ħelwin , hemm sitwazzjonijiet fejn il-persuna tista’ tinqabad ‘il quddiem.

Jekk ma tkellimtx dwar il-futur taż-żwieġ, u mbagħad tistaqsi l-mistoqsija, wieħed jifhem jekk is-sieħeb tiegħek jista 'jgħid le.

Ħadd ma jrid jinqabad dispjaċier, speċjalment meta jkun dwar il-futur tagħhom. Is-sieħeb tiegħek jista' jkollu bżonn ftit ħin biex jipproċessa l-mistoqsija.

3. Is-sieħeb tiegħek mhuwiex dak għalik

L-inċertezza hija l-aktar raġuni komuni għaċ-ċaħda tal-proposta taż-żwieġ.

Xi nies huma okay ma dating u tkun f'relazzjoni . Sfortunatament, ma jarawx lilhom infushom miżżewġin mal-persuna li qegħdin magħha.

Iż-żwieġ huwa a impenn tul il-ħajja , allura jekk ma jarawkx bħala sieħeb tul ħajjitkom, it-​tweġiba tkun dejjem ‘le.’ Din tistaʼ tkun l-​iktar raġuni taʼ weġġgħa biex tiġi miċħud fiż-​żwieġ.

Ipprova wkoll: Inti U s-Sieħeb Tiegħek Taqbila Perfetta ?

4. Għadek m'intix stabbli finanzjarjament

Persuna tista 'tagħżel li tgħid le għall-proposti taż-żwieġ meta dawn ma jkunux għadhom finanzjarjament stabbli.

Għalihom, jintrabtu u eventwalment jiżżewġu jfisser responsabbiltajiet finanzjarji .

Din hija qabża ta’ ġgant fir-relazzjoni tiegħek, u xi kultant, huwa biss tal-biża’ li tikkommetti ruħek meta ma jkollokx impjieg stabbli jew sors ta’ dħul .

Xi nies minflok jiffokaw fuq il-karrieri tagħhom l-ewwel qabel ma jiddeċiedu li jissetiljaw. Dan il-mod, huma igawdu ż-żwieġ u li jkollok familja aħjar.

5. Ma temminx fiż-żwieġ

Xi nies li rrifjutaw proposti taż-żwieġ ma jemmnux fiż-żwieġ b’mod ġenerali.

Jistgħu jaħsbu li ċ-ċerimonja hija irrilevanti, jew jista' jkollhom passat trawmatiku li ma jħallihomx jemmnu fil-qdusija taż-żwieġ .

Dawk f'din is-sitwazzjoni jistgħu jagħżlu li jikkompromettu sabiex ikunu jistgħu xorta jibqgħu flimkien mingħajr ma jiżżewġu.

6. M'hemm l-ebda pedament fir-relazzjoni

Żagħżugħa Sabiħa Weqfin u Titkellem fuq il-Mowbajl tagħha u Tinjora l-Għarus Sabiż tagħha

Proposta ta’ żwieġ bħal dik li naraw fil-ħrejjef tista’ tiddawwar u ssir proposta ta’ żwieġ miċħuda. Persuna tista’ tgħid ‘le’ jekk ma jkunx hemm pedament sod fir-relazzjoni .

X'nifhmu b'dan?

Jekk ir-relazzjoni nieqsa minn fiduċja, rispett, jew saħansitra imħabba, allura proposta taż-żwieġ hija biss wegħda vojta. Aħjar li tirrifjuta proposta taż-żwieġ jekk tkun f’xi abbuż jew relazzjoni tossika .

Ipprova wkoll: Inti F'Kwizz dwar Relazzjonijiet Tossiċi ?

7. Il-proposta taż-żwieġ ma kinitx romantika

Xi ċaħda tal-proposta taż-żwieġ hija sempliċement minħabba li l-proposta ma kinitx ħelwa jew romantika biżżejjed. Huwa bħall-aspettattivi vs ir-realtà.

Is-sieħeb tiegħek jista' jkun li stenna għal dan il-mument għal snin sħaħ. Aspettattivi bħal prenotazzjoni ta’ lukanda kbira, kanzunetta romantika , bukkett ward, u dak l-għalf romantic kollu, u ejja ma ninsewx ninżlu fuq irkopptejn qabel ma nistaqsu l-mistoqsija.

Imbagħad sempliċiment tistaqsi lis-sieħeb tiegħek, Ħej, ejja nagħmluha. Ejja niżżewweġ, okay?

Dan jista’ jikkawża emozzjonijiet imħallta li jistgħu jwasslu għal ‘le’ ħarxa u kiesħa.

Hawn hu video li jipprovdi xi suġġerimenti dwar il-proposta taż-żwieġ:

|_+_|

8. Il-proposta saret fil-pubbliku

Rajna tant proposti ta 'żwieġ virali, u ħafna minnhom saru fil-pubbliku.

Għal xi wħud, qisha tgħajjat ​​lid-dinja kollha li inti tħobb u trid tiżżewweġ lil din il-persuna, imma x'jiġri jekk din il-persuna tkun introverti?

Xi nies ma jogħġbux din is-setup, u dan normalment iwassal għal proposti miċħuda.

Dan ifisser ukoll li ma tafx sew lis-sieħeb tiegħek.

Għal xi wħud, proposta għal żwieġ privat hija aktar romantic u mill-qalb .

9. Ma kien hemm ebda ċirku

Kawża oħra ta 'proposti li marru ħażin hija minħabba ċ-ċirku. Ilkoll nafu kemm hu importanti l-ingaġġ ring huwa , hux?

Xi wħud irrifjutaw il-proposta minħabba għażla fqira taċ-ċirku, jew agħar minn hekk, u ma kien hemm l-ebda ring għal kollox.

Għal xi nies, iċ-ċirku huwa essenzjali għaliex ifisser il-wegħda taż-żwieġ. Huwa għalhekk li huwa sabiħ li jkollok ċirku ta 'ingaġġ tajjeb meta tkun tippjana li tipproponi lill-maħbub tiegħek .

Ipprova wkoll: Engagement Ring Style Quiz

10. Il-proposta kienet biss biex issalva r-relazzjoni

Raġuni oħra għaliex persuna kieku ngħidu le għaż-żwieġ huwa meta jsir biex issalvaha.

Dan jiġri ħafna. Ir-relazzjoni diġà qed tesperjenza problemi, u tara li r-relazzjoni tiegħek waslet fi tmiemha. Xi nies jaħsbu li proposta taż-żwieġ jista 'jsalva r-relazzjoni .

Sfortunatament, din mhix it-tweġiba għal relazzjoni problematika . Minflok, li tkun veritiera u naħdmu flimkien huwa ferm aħjar milli tipproponi żwieġ.

Huwa aħjar jekk il-proposta taż-żwieġ tkun magħmula minn prontezza u mħabba. Huwa għalhekk li xi nies jagħżlu li jgħidu ‘le’ għal proposta taż-żwieġ.

Kif timmaniġġja meta l-proposta taż-żwieġ tiegħek tiġi miċħuda

Raġel Imdejjaq Qed jgħatti Wiċċu B

Int sibt ‘il-wieħed,’ u ddeċidejt li tistaqsi l-mistoqsija, imma x’jiġri meta tkun iffaċċjat bi proposta taż-żwieġ rifjut ?

X'jiġri issa?

Jistaʼ jkun hemm ħafna raġunijiet għalfejn persuna tirrifjuta proposta għal żwieġ ħelu, bħall- għaxar raġunijiet elenkati hawn fuq.

Li tkun iffaċċjat mar-realtà li int u s-sieħeb tiegħek ma taqsmux l-istess ħolma li tiżżewweġ u tibni familja jista’ fl-aħħar mill-aħħar itemm ir-relazzjoni.

Naturalment, huwa normali li tħossok imweġġa. Ir-rifjut huwa dejjem bl-uġigħ, u mhix xi ħaġa li tista 'tfarraġ f'ġurnata jew tnejn. Dan huwa wkoll fejn trid tiddeċiedi jekk tibqax fir-relazzjoni jew tagħżel li ttemmha u timxi 'l quddiem.

Jew il-mod, għandek bżonn pariri esperti biex jgħinuk dwar kif tista’ tittratta proposta għal żwieġ miċħuda. Dawn l-erba’ passi jistgħu jgħinuk kif tittratta din is-sitwazzjoni diffiċli.

Ibqa’ kalm.

  • Tħallix l-emozzjonijiet tiegħek jieħdu l-aħjar minnek.
  • Agħti ħin lilek innifsek biex tfejjaq.
  • Huwa normali jekk trid titħalla waħdek, u tista 'saħansitra tgħinek fil-fejqan tiegħek.
  • Evalwa lilek innifsek u r-relazzjoni tiegħek.
  • Xorta trid tagħtiha ċans ieħor, jew minflok tieqaf ir-relazzjoni tiegħek u timxi 'l quddiem?
  • Kellem lill-partner tiegħek .
  • Iċċara l-affarijiet. Jekk ma tafx għaliex is-sieħeb tiegħek irrifjuta l-proposta taż-żwieġ tiegħek, allura dan huwa l-waqt li tistaqsi.

Konklużjoni

Fil-ħajja, ma rridux jiddispjaċina mid-deċiżjonijiet tagħna. Kemm jista 'jkun, irridu nkunu kompletament ċerti minn xi ħaġa qabel ma niddeċiedu li mmorru għaliha. Jagħmel sens, hux?

Huwa għalhekk li jekk għad għandek dubji, anke jekk hija l-aktar proposta ħelwa taż-żwieġ, allura tajjeb li tirrifjutaha.

Jista 'jkun hemm aktar minn dawn l-għaxar raġunijiet għalfejn xi nies jgħidu le għal proposta taż-żwieġ, u tkun xi tkun dik ir-raġuni, hija tajba biżżejjed.

Iċ-ċaħda tal-proposta taż-żwieġ jolqot, iżda mhux it-tmiem. Dan jista’ jkun ċans għalik u għal sieħeb tiegħek biex titkellem ma’ xulxin. B'dan il-mod, tista 'tikseb fehim aktar profond tal-miri tiegħek fil-ħajja.

Proposta għal żwieġ miċħuda mhix it-tmiem tad-dinja jew saħansitra r-relazzjoni tiegħek. Forsi, għandek bżonn tiċċekkja l-prijoritajiet ta 'xulxin u tivvaluta r-relazzjoni tiegħek sakemm it-tnejn intom ikunu lesti li jimpenjaw ruħhom.

Taqsam: