16 Modi kif Tkabbar Eqreb lejn is-Sieħeb tiegħek Din is-Sena

Modi kif Tkabbar Eqreb lejn is-Sieħeb tiegħek Din is-Sena

Fis-Sena l-Ġdida, ħafna koppji jkomplu jagħmlu l-istess żbalji fir-relazzjoni tagħhom bħalma għamlu l-aħħar sena. Ħafna minn dawn il-koppji jinsabu fit-tarf tad-divorzju, waslu f’post fejn ma jogħġbux aktar lil xulxin, u qasmu darhom fi tnejn, li jfisser persuna waħda tgħix fuq naħa tad-dar u l-oħra tgħix fuq. in-naħa l-oħra.

Madankollu, hemm xi koppji li ddeċidew li għalkemm qed jagħmlu l-istess żbalji, aċċettaw ir-responsabbiltà għall-azzjonijiet tagħhom u lesti jimxu ‘l quddiem biex jagħmlu r-relazzjoni tagħhom aħjar u jsiru eqreb.

Karatteristiċi ta’ koppja tajba

Allura x’jagħmel lil dawn il-koppji differenti minn koppji li huma lesti li jċedu qalbhom, iħallu jmorru, u jitbiegħdu mir-relazzjoni jew iż-żwieġ tagħhom. Naħseb li huwa tagħhom:

 • Imħabba għal xulxin
 • Il-kapaċità tagħhom li jiffokaw fuq il-problemi u mhux fuq xulxin
 • Il-ħila lijikkomunika b'mod effettiv
 • It-ton tagħhom u l-għażla tal-kliem meta jitkellmu ma’ xulxin
 • Il-ħila tagħhom li jżommu lura milli jattakkaw lil xulxin waqt konverżazzjoni
 • Il-kapaċità tagħhom li jirrikonoxxu li xi ħaġa hija ħażina
 • Il-ħila tagħhom li ma jippermettux li s-sentimenti tagħhom jiddettaw l-azzjonijiet u l-imġieba tagħhom
 • L-impenn tagħhom lejn Alla, il-wegħdiet taż-żwieġ tagħhom, u lil xulxin
 • Ir-rieda tagħhom li jinbidlu
 • Ir-rieda tagħhom li jagħmlu l-ħin u l-isforz li hemm bżonn biex ir-relazzjoni tagħhom taħdem
 • U r-rieda tagħhom li jinvestu f'xulxin u fir-relazzjoni tagħhom

16 Modi kif Tkabbar Eqreb lejn is-Sieħeb tiegħek Din is-Sena

16-il pariri biex tikber eqreb lejn is-sieħeb tiegħek

Imma nemmen ukoll li hemm affarijiet oħrakoppji jagħmlu biex ir-relazzjoni tagħhom ddum u biex jersqu eqreb flimkien, li koppji oħra jonqsu milli jagħmlu. Pereżempju, koppji li jridu li r-relazzjoni tagħhom ddum:

1. Tittraskurawx lil xulxin

M'għandekx tinqabad li tirranġa lil kulħadd, li jittraskuraw ir-relazzjoni jew iż-żwieġ tagħhom. Huma jifhmu li r-relazzjonijiet jieħdu xogħol, u qabel ma jippruvaw jgħinu lill-oħrajn, ifittxu l-għajnuna għalihom infushom.

2. Tiħux lil xulxin for granted

U jekk jagħmlu hekk, jiskużaw ruħhom u jagħmlu bidliet biex iżommu milli jerġgħu jagħmluh.

3. Inħobbu lil xulxin kuljum

Jinkoraġġixxu u jappoġġjaw lil xulxin; ma jiffokawx fuq l-aspetti negattivi, u jagħtu aktar attenzjoni lill-affarijiet pożittivi dwar xulxin u r-relazzjoni. Huma jsibu modi kif jaraw lil xulxin minn perspettiva ġdida u differenti kuljum.

4. Japprezzaw

Humajapprezzaw l-affarijiet żgħar dwar xulxin u r-relazzjoni tagħhom.

5. Irrikonoxxi

Jgħidu u juru lil xulxin kemm japprezzaw ċerti kwalitajiet jew azzjonijiet.

6. Qatt timmanipula

Ma jimmanipulawx lil xulxin biex jiksbu dak li jridu, u jifhmu li ma jistgħux jisforzaw lil xulxin jagħmlu ċerti affarijiet, u għalhekk ma jippruvawx.

7. Aħfru lil xulxin

Jaħfru anke meta ma jridux, u jifhmu li jmorru jorqdu rrabjati jikkawża li r-relazzjoni jew iż-żwieġ tagħhom ibatu. Huma jemmnu fil-bews u t-tpattija ġenwinament qabel tmur torqod. Irrispettivament minn min għandu raġun jew ħażin, huma dejjemnahfru lil xulxingħax jifhmu li li tkun raġun mhux importanti, imma l-maħfra hi.

8. Aċċetta u jirrispetta d-differenzi ta’ xulxin

Ma jipprovawx ibiddlu lil xulxin. Forsi ma jogħġobhomx kollox dwar xulxin, imma JIRISPETTAW lil xulxin. Ma jipprovawx iġiegħel lil xulxin jibdlu f'xi ħaġa li mhumiex, jew iġġiegħel lil xulxin jagħmlu xi ħaġa li hija skomda.

9. Ma naqbilx mingħajr tgħajjat ​​u tgħajjat

Huma jwarrbu s-sentimenti tagħhom meta jkollhom diskussjoni. Koppji emozzjonalment maturi jifhmu li jattakkaw lil xulxin waqt argument jew diskussjoni ma jsolvux il-kwistjoni.

Ara dan il-video li jispjega pariri effettivi dwar kif tieqaf tgħajjat:

10. Ħalli lil xulxin l-opportunità li jitkellmu

Huma jagħmlu dan mingħajr ma jinterrompu. Ma jisimgħux jagħtu risposta; humatisma biex tifhem. Koppji li joħolqu reazzjonijiet f'rashom waqt li l-persuna l-oħra tkun qed titkellem, rari jiżviluppaw fehim ta 'dak li l-persuna l-oħra qed tgħid jew qalet.

11. Qatt tassumi

Ma jassumux li jafu x'qed jaħsbu xulxin, huma jistaqsu mistoqsijiet biex jiċċaraw u biex jiksbu fehim. Jaċċettaw u jifhmu li mhumiex qarrejja tal-moħħ.

12. Tkejjelx

Ma jkejlux is-suċċess tar-relazzjoni tagħhom ma 'relazzjonijiet oħra, u ma jqabblux lil xulxin ma' koppji oħra. Qatt ma jgħidu li nixtieq li tkun aktar tixbah lil____________. Din hija l-istqarrija #1 li tħassar ir-relazzjonijiet u ż-żwiġijiet.

13. Tħallix żbalji tal-passat

Ma jippermettux li żbalji u esperjenzi tal-passat jiddettaw il-futur jew il-kuntentizza tagħhom flimkien. Jifhmu li l-passat huwa l-passat u li jimxu 'l quddiem huwa aktar importanti milli jġibu x'ġara jew dak li ma ġarax.

14. Ifhem l-importanza li tkun miftuħ

Huma onesti u konsistenti ma 'xulxin f'kull ħin. Huma jifhmu kemm dawn il-karatteristiċi huma siewja għas-suċċess tar-relazzjoni tagħhom.

15. Għid jekk jogħġbok, grazzi

Jużaw frażijiet bħal ‘Napprezzak’, u ‘Inħobbok spiss’. Huma jifhmu li dawn huma dikjarazzjonijiet siewja u kemm huma importanti għas-suċċess tar-relazzjoni tagħhom.

16. Fl-aħħar nett, huma dejjem jiftakru għaliex inħobbu

Huma jiftakru għaliex qalu li jien, u għaliex għażlu li jimpenjaw ruħhom ma’ xulxin.

Ir-relazzjonijiet jistgħu jkunu diffiċli ħafna xi drabi, imma meta jkollok żewġ persuni lesti li jagħmlu l-isforz li hemm bżonn biex ir-relazzjoni tagħhom tiffjorixxi, li jridu jtejbu r-relazzjoni tagħhom, u li jridu jersqu eqreb flimkien, jagħmel ix-xogħol fuq il- relazzjoni faċli u divertenti. Ħu ftit tal-ħin u applika dawn għar-relazzjoni tiegħek, u araha tikber u ara int u s-sieħeb tiegħek jikbru eqreb.

Taqsam: