Kemm Tista' Tkun Separat Legalment?

Kemm Tista

F'dan l-Artikolu

Jekk int separat legalment mill-konjuġi tiegħek, tista' tibqa' hekk sakemm it-tnejn li intom jixtiequ. Fil-fatt m'hemmx bżonn li inti tikseb divorzju f'xi punt.X'inhi separazzjoni legali u xi tfisser legalment separati?

Bħala definizzjoni, separazzjoni legali hija ordni tal-qorti li tagħti mandat id-drittijiet u d-dmirijiet ta’ koppja li tgħix separatament, anke meta jibqgħu miżżewġin. Separazzjoni legali ma tinvolvix ix-xoljiment taż-żwieġ. Is-separazzjonijiet legali, għalkemm mhux komuni ħafna, jirbħu d-divorzju u joħorġu bħala għażla aħjar għall-konjuġi li jħossu li divorzju se jaffettwa l-aspetti personali u finanzjarji ta’ ħajjithom.

Jekk trid tkun tafkif tippreżenta għal separazzjoni legalitista' taqra aktar dwarha hawn. Iżda qabel dan, hawn ftit affarijiet li għandek tikkonsidra.

Kemm tista' tkun separat legalment?

Jekk int separat legalment mill-konjuġi tiegħek, tista' tibqa' hekk sakemm it-tnejn li intom jixtiequ . Separazzjoni legali hija riversibbli. Kemm tista' tkun separat legalment hija s-sejħa tal-ġudizzju tiegħek stess. Li tkun separat legalment mill-konjuġi tiegħek , fil-fatt m'hemmx bżonn li inti tikseb divorzju f'xi punt. Jittilqu waqt li jkunu separati legalment jista’ jkun possibbiltà iżda biex dan isir fiż-żwieġ, il-koppja mbiegħda trid tiddivorzja.

Separazzjoni legali vs Divorzju

Jiddivorzjawse jfisser biss li inti tkun liberu li tiżżewweġ lil xi ħadd ieħor fil-futur. Inti u l-konjuġi tiegħek tista' tibqa' separati legalment għall-bqija ta' ħajtek jekk it-tnejn jagħżlu li jagħmlu dan.

Studji jindikaw li l-maġġoranza assoluta tal-koppji miżżewġa li jisseparaw legalment jiddivorzjaw fi żmien 3 snin mis-separazzjoni tagħhom .Min-naħa l-oħra, bejn wieħed u ieħor 15% jibqgħu separati għal żmien indefinit, ħafna għal għaxar snin u aktar.

Allura għaliex koppja tagħżel li tibqa’ legalment separata għal żmien indefinit aktar milli tiddivorzja?

Koppja tista’ tagħżel separazzjoni legali minflok divorzju minħabba t-twemmin reliġjuż jew il-valuri personali tagħhom li ma jappoġġjawx id-divorzju. Il-kopertura tal-assigurazzjoni tas-saħħa hija raġuni komuni ħafna għan-nies biex jirrikorru għas-separazzjoni legali anke meta tiswa l-istess bħal divorzju.

Għaliex koppja tagħżel li tibqa’ legalment separata għal żmien indefinit aktar milli tiddivorzja

Kemm hi tajba għalik separazzjoni legali?

L-esperti jissuġġerixxu li perjodu twil u indefinit ta’ separazzjoni legali jista’ jwassal għal żieda ta’ riżentiment, nuqqas ta’ fiduċja u nuqqas ta’ komunikazzjoni. Wara li qal, huwa importanti li jkun hemm perjodu fejn iż-żewġ partijiet jagħtu ħin lil xulxin biex jibred. Uża din it-tieqa taż-żmien biex tirkupra minn esperjenzi tal-passat li wittew it-triq għat-tkissir taż-żwieġ. Din il-waqfa hija meħtieġa għall-awtovalutazzjoni li tiffaċilita t-teħid ta’ deċiżjonijiet b’għaqal. Kemm jekk qed tħares lejn ir-restawr taż-żwieġ jew iż-żwieġ ta' separazzjoni jew il-possibbiltà ta' divorzju imminenti, massimu ta’ sena huwa rakkomandat bħala żmien tajjeb għal separazzjoni b’saħħitha.

Il-vantaġġi li jibqgħu separati legalment

B'mod ġenerali, it-tħassib finanzjarju jidher li huwa l-akbar fatturi li jistgħu jiddeterminaw jekk koppja tibqax legalment separata jew le għal tul ta' żmien estiż.

B’mod partikolari, hemm numru ta’ tħassib finanzjarju speċifiku li jista’ jkollu effett kbir fuq id-deċiżjoni ta’ koppja li tibqa’ separata mingħajr ma tiddivorzja, kemm jekk jgħixu separati jew taħt l-istess saqaf.

Meta inti u l-konjuġi tiegħek tiddeċiedi li tissepara legalment, tista' tuża aFtehim ta' Separazzjonibiex tfassal diviżjoni u manutenzjoni tal-proprjetà, l-assi u l-obbligazzjonijiet finanzjarji tiegħek. Medjatur jew avukat jistgħu jgħinuk u s-sieħba tiegħek tilħaq ftehim ta’ separazzjoni.

Dan it-tħassib finanzjarju jinkludi, iżda mhux ristrett għal, dan li ġej:

  • Assigurazzjoni tas-saħħa: Li jibqgħu separati legalment aktar milli jiddivorzjaw jista' jiżgura li ż-żewġ konjuġi jibqgħu koperti minn kwalunkwe assigurazzjoni tal-kura tas-saħħa li jgawdu minħabba l-fatt li huma miżżewġin. Dan ovvjament jista 'jkun vantaġġ kbir jekk konjuġi wieħed jiddependi fuq l-ieħor għall-assigurazzjoni tas-saħħa.
  • Benefiċċji tat-taxxa: Li tibqa' separati legalment aktar milli tikseb id-divorzju tista 'wkoll tippermetti lill-koppja tkompli tibbenefika minn ċertitaxxa fuq id-dħulvantaġġi li huma disponibbli biss għal individwi miżżewġin.
  • Benefiċċji tas-sigurtà soċjali u/jew tal-pensjoni: Fir-rigward ta’ żwieġ ta’ għaxar snin jew aktar, ex-konjuġi jista’ jkun intitolat għal sehem mis-Sigurtà Soċjali jew mill-benefiċċji tal-pensjoni tal-konjuġi l-ieħor. Koppja separata li tkun f'termini tajbin tista' tagħżel li ma tiddivorzjax sabiex tippermetti lil wieħed mill-konjuġi jew lill-ieħor jilħaq dak il-limitu ta' għaxar snin.
  • Bejgħ ta' ipoteka/dar: Xi koppji jistgħu jagħżlu li jibqgħu separati aktar milli jiddivorzjaw sabiex jevitaw li jġarrbu telf minħabba l-bejgħ tad-dar tal-familja, jew biex jevitaw li jgħabbiw lil wieħed jew iż-żewġ konjuġi bi kwistjonijiet ta' ipoteki.

Il-vantaġġi li jibqgħu separati legalment

L-iżvantaġġi li jibqgħu separati legalment

Jekk jiġri li tkun separat jew qed tikkontempla separazzjoni, żomm f'moħħok li l-vantaġġi finanzjarji jistgħu jkunu mgħottija mill-iżvantaġġi li ġejjin:

  • Dejn maqsum: Id-dejn spiss jinżamm flimkien minn koppji miżżewġin. Skont il-liġijiet tal-istat fejn tgħix, dan jista’ jfisser li konjuġi wieħed jista’ jkun responsabbli għal nofs id-dejn tal-karta ta’ kreditu tal-konjuġi l-ieħor, anki jekk ikunu ġew separati għal tul ta’ żmien estiż. Jekk il-konjuġi tiegħek ma jħallasx il-kontijiet tal-karta ta’ kreditu tiegħu jew tagħha, il-kreditu tiegħek jista’ wkoll jiġi affettwat b’mod negattiv.
  • Sitwazzjonijiet finanzjarji li jinbidlu: Is-sitwazzjonijiet finanzjarji ta’ kull konjuġi jistgħu jinbidlu b’mod sinifikanti matul separazzjoni estiża. Jekk tiddivorzja aktar tard, il-konjuġi li tkun f'qagħda finanzjarja aħjar fiż-żmien tad-divorzju jista' jkollhatħallas ħafna aktar sostenn għall-konjuġimilli setgħu kienu meħtieġa li jħallsu kieku inti ħadt id-divorzju fil-ħin li inti separat. Dan minkejja l-fatt li l-konjuġi li qed jirċievi l-ebda kontribuzzjoni (finanzjarjament, emozzjonalment jew fiżikament) lill-konjuġi li jħallas matul il-kors tas-separazzjoni tiegħek.
  • Żvantaġġi oħra: Fil-każ li wieħed minnkom imut qabel ma tkun iddivorzjat legalment, jista’ jkun hemm tilwim dwar il-patrimonju tad-deċedent jekk werrieta oħra ma jkunux konxji li kont għadek miżżewweġ legalment.

Barra minn hekk, jekk tkun imbiegħed mill-konjuġi tiegħek wara s-separazzjoni legali, u hu jew hi tirriloka waqt li tkun separat, jista’ jkollok diffiċli ħafna biex issibhom meta tiddeċiedi li trid tiddivorzja, forsi biex terġa’ tiżżewweġ.

Kemm trid tkun separat biex tkun legalment divorzjat?

Separazzjoni legali tista’ tkun preludju għad-divorzju. Koppja tista’ tisfrutta dan iż-żmien biex issolvi kwistjonijiet personali, ta’ kustodja u finanzjarji f’ħajjithom waqt li jibqgħu miżżewġin lil xulxin. Madankollu, matul il-perjodu li jkunu separati legalment, il-miżżewġin jibqgħu miżżewġin. Ma jistgħux jerġgħu jiżżewġu. Iż-żwieġ jibqa’ intatt. Madankollu, jekk jiddeċiedu li jiddivorzjaw sussegwentement, wieħed mill-konjuġi jista’ jikkonvertu s-separazzjoni f’divorzju wara li jkunu għaddew sitt xhur.

Għal aktar informazzjoni dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi li tibqa’ separati legalment għal tul ta’ żmien estiż, ikkuntattja avukat b’esperjenza fil-liġi tal-familja li għandu għarfien tal-liġijiet li jirregolaw legalment is-separazzjonijiet fl-istat tiegħek.

Tista 'wkoll tgħaddi minn xi wħudmudelli ta’ ftehim ta’ separazzjoni, karti ta 'separazzjoni u digrieti ta' manutenzjoni separati għal xi riċerka.

Taqsam: