Tgħallem Kif Il-Pariri għall-Koppji Jistgħu Jintużaw bħala Manutenzjoni Preventtiva

Counselling għall-Koppji

F'dan l-Artikolu

Il-koppji ma jfittxux tipikament pariri għall-koppji jew terapija tar-relazzjoni sakemm is-sitwazzjoni tagħhom tkun katastrofika. Il-konsulenza tal-koppji ħafna drabi hija l-aħħar għażla għal koppja fi kriżi.L-istigma assoċjata mal-bżonn terapija għar-relazzjonijiet jistgħu jipprevjenu ħafna koppji minn tmur terapija tal-koppji eżatt meta jibda l-inkwiet, jew saħansitra qabel ma jibdew il-problemi, xejn.

Ukoll, meta tmur għall-konsulenza tal-koppji? U kif issib terapista tal-koppji? Huma xi mistoqsijiet li l-koppji jistgħu jsibuha diffiċli biex iwieġbu.

Madankollu, kull tant drabi, koppji kuraġġużi jaslu għalihom pariri dwar ir-relazzjoni tal-koppji anke meta xejn ma jkun ħażin. Dawn il-koppji jfittxu li jipprevjenu aktar milli jfejqu problemi ta’ relazzjoni bikrija .

Iż-żwieġ jeħtieġ ħafna ppjanar metikoluż biex koppja jkollha futur deċenti. U tkun kemm għandek affezzjoni jew imħabba għal xulxin, żgur li jkollkom diżgwid u differenzi.

Għalkemm ħafna kwistjonijiet fiż-żwieġ normalment mhumiex sostanzjali biżżejjed biex ifittxu pariri tal-koppji, xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet jistgħu jiġu kkultivati ​​f'komuni problemi ta’ relazzjoni fit-tul.

Hekk ikun permezz pariri onlajn għall-koppji, pariri dwar iż-żwieġ qabel iż-żwieġ, jew sempliċement terapija għal kwistjonijiet ta' relazzjoni huwa dejjem aħjar li tagħmel użu mill- benefiċċji tal-koppji li jagħtu pariri għal kwistjonijiet ta’ relazzjoni qabel ma l-affarijiet joħorġu minn idejn.

Biex tivvalida aktar l-argument hawn huma xi raġunijiet għaliex tfittex l- benefiċċji tat-terapija tal-koppji meta xejn ma jkun ħażin jista’ jkun aħjar milli jibda ladarba l-problemi jkunu diġà bdew jew meta jkun tard wisq għall-pariri taż-żwieġ :

Il-kunflitt huwa dejjem ovvju

Il-kunflitt ħafna drabi jkun ħafna aktar ovvju għal min ikun fil-qrib milli għall-partijiet involuti.

Problemi moħbija minn komunikazzjoni ħażinafi żwieġ jew relazzjoni jistgħu jagħmlu s-soluzzjoni tal-problemi diffiċli ħafna peress li l-koppja tonqos milli tindirizza t-tħassib tagħha stess, aħseb u ara li tifhem l-aspettattivi tas-sieħeb tagħhom.

Konsegwentement, hekk kif il-problema tibda trawwem, l-inabbiltà ta’ koppja li tikkomunika sew tibda taffettwa oqsma u aspetti oħra tar-relazzjoni tagħhom.

Min-naħa l-oħra, koppji li jfittxu professjonisti biex jgħinuhom jiddeterminaw problemi potenzjali fiż-żwieġ li forsi lanqas biss ikunu konxji huma mgħammra aħjar biex jittrattaw il-kunflitti fir-relazzjoni jew iż-żwieġ tagħhom.

Naturalment, mhux kull koppja teħtieġ terapista biex jimmaniġġja l-problemi tagħhom, iżda li jkollok parti terza oġġettiva fil-kamra probabbilment ma tweġġax.

Ikollok A għall-isforz

L-isforz, waħdu, kien meħtieġ biex il-koppji jagħtu pariri regolarment jista’ jfisser li l-koppji qed jagħmlu aktar enerġija u sforz fiż-żwieġ u fis-soluzzjoni tal-problemi minn koppji li ma jagħmlux dan.

L-idea li jattendi pariri għall-koppji għal manutenzjoni preventiva aktar milli kontroll tal-kriżi jista' jkun ta' valur enormi.Nagħmlu l-konsulenza tal-koppji prijoritàjista’ jwassal għal sentimenti ta’ ħidma f’tim u solidarjetà.

pariri dwar iż-żwieġ qabel iż-żwieġ

Il-ħajja hija misteru

Bl-imprevedibbiltà kostanti tal-ħajja, l-ebda koppja ma tista 'tkun tassew sigura minn inċident jew sfortuna—aktar ma l-pedament ta' koppja tkun b'saħħitha mill-bidu, aħjar.

Il-koppja li tieħu ż-żmien biex ikollha check-in strutturat ma’ xulxin, jew kull ġimgħa jew fuq kwalunkwe bażi konsistenti, jista’ jkollha vantaġġ biex tieħu l-ħajja flimkien u tistabbilixxi sentimenti ta’ sigurtà u koeżjoni.

Għal dejjem u għal dejjem huwa żmien twil, u kollox jista 'jiġri, għalhekk x'aktarx xi ħaġa li tipprepara minn qabel.

Ftakar li l-counselling mhux biss għall-koppji f'diffikultà iżda wkoll għall-koppji li huma kuntenti bir-relazzjonijiet tagħhom.

Tgħallem tricks ġodda

Benefiċċju ieħor tal-pariri bikrija tal-koppji huwa li titgħallem tricks, kwirkijiet, u manjieri ġodda.

Minbarra l-benefiċċju ovvju ta’ komunikazzjoni mtejba u soluzzjoni ta’ konflitti ta’ tagħlim, il-pariri ta’ koppji premeditati jistgħu jtejbu sezzjonijiet oħra tal-ħajja personali tiegħek. Xi wħud minnhom ġew elenkati hawn taħt:

  • Konsulent tal-koppji jew terapista jista 'jgħinek tanalizza l-mudelli ta' mġieba tiegħek u tidentifika dak li jqanqal imgieba bħal dawn. Ladarba tali imgieba jkunu ġew identifikati, issa tista 'titgħallem tikkontrollahom.
  • Jgħinek biex tistabbilixxi aspettattivi realistiċi mhux biss mas-sieħeb tiegħek imma miegħek innifsek ukoll. Pariri għall-koppji jista 'jgħinek tħares 'il ġewwa u tindirizza d-demonji u inkompleti tiegħek stess fil-ħajja.
  • Titgħallem tkun responsabbli għall-azzjonijiet tiegħek stess u toħloq stampa aktar realistika tar-relazzjoni tiegħek.
  • Tapprofondixxi l-intimità li taqsam mas-sieħeb tiegħek. Tista 'titgħallem modi ġodda kif tirbaħ l-affezzjoni tas-sieħeb tiegħek, u jistgħu jitgħallmu jagħmlu l-istess għalik.

Sib it-terapista t-tajjeb

Bħala koppja, jekk inti miftuħa għall-idea li tfittex koppji counselling qabel ma tiffaċċja kriżi eżistenzjali, dan żgur jgħinek biex issaħħaħ iż-żwieġ tiegħek.

Iżda waħda mill-akbar kawżi ta 'tħassib għal koppja li jsegwu l-konsulenza tal-koppji qed issib il-konsulent jew it-terapista t-tajjeb. Ħa ngħinek permezz ta' dak il-problema.

Segwi dawn il-passi bħala gwida biex issib l-aktar konsulent xieraq u adattat:

Pass 1 – Tibda t-tfittxija

Dan huwa pass ewlieni ħafna lejn is-sejba ta' konsulent tajjeb għall-koppji. Tista 'tibda billi titlob lill-ħbieb u l-familja tiegħek għal rakkomandazzjonijiet; dan ikun l-aktar mod imfittex peress li inti tikseb ir-rispons minn xi ħadd li tista' tafda.

Jekk it-talba għal rakkomandazzjoni ma tkunx favorevoli għalik, tista' tfittex permezz ta' direttorji speċjalizzati u kredibbli bħal:

Reġistru Nazzjonali ta' Terapisti favur iż-Żwieġ,Iċ-Ċentru Internazzjonali għall-Eċċellenza fit-Terapija Iffukata Emozzjonalment (ICEF), u L-Assoċjazzjoni Amerikana tat-Terapisti taż-Żwieġ u tal-Familja (AAMFT).

Tista' wkoll tirrikorri biex tfittex għajnuna permezz tal-internet. Madankollu, dan għandu jkun l-aħħar għażla tiegħek.

Pass 2- Fittex il-kwalifika u l-esperjenza t-tajba

Jekk mhux ipprovdut diġà, staqsi għall-kwalifika edukattiva tal-konsulent biex tkejjel kemm jistgħu jkunu mgħammra biex jindirizzaw it-tħassib tiegħek.

Minbarra t-taħriġ professjonali, staqsi dwar l-esperjenza professjonali. L-għażla ta’ konsulent b’ammont sinifikanti ta’ esperjenza tista’ tkun essenzjali wkoll.

Pass 3- Attributi essenzjali tal-konsulent

Dan il-pass jgħinek tifhem aħjar liema kwalitajiet u karatteristiċi trid tfittex meta għażla ta’ konsulent ta’ koppja.

Ibda billi tistaqsi mistoqsijiet ta 'sondaġġ, x'inhuma s-sistemi ta' twemmin tagħhom, jekk humiex miżżewġin jew le, jekk ġewx divorzjati, jekk għandhomx it-tfal, eċċ.

Mistoqsijiet bħal dawn jgħinuk tidentifika kemm tkun kompatibbli mal-konsulent tiegħek.

Taqsam: