5 Konsiderazzjonijiet Legali Importanti biex Tikseb Divorzju

L-Istatwa Ta Themis Issem Miżien Tal-Ġustizzja Fi Sfond Mhux Iffukat Raġel U Nisa Adulti Fl-Uffiċċju tal-Avukat

F'dan l-Artikolu

Skond il- Ċentri għall-Kontroll u l-Prevenzjoni tal-Mard , kważi nofs iż-żwiġijiet kollha fl-Istati Uniti jispiċċaw f'divorzju, minkejja l-fatt li ħafna drabi hija esperjenza diffiċli u msaħħan emozzjonalment.

Jekk inti waħda minn dawn il-koppji li qed jikkunsidraw li jippreżentaw id-divorzju jew li jkollok divorzju, titgħallem x'tista' tistenna, u tieħu xi passi inizjali biex tipprepara tista' tgħin biex il-proċess jimxi aktar bla xkiel.

Dan hu minnu kemm jekk qed tistenna li toħroġ soluzzjoni bonarja jew li tgħaddi minn divorzju kontenzjuż.

Kull divorzju huwa uniku, iżda hemm xi rekwiżiti ta’ divorzju komuni li l-koppji kollha għandhom iqisu qabel ma jiddivorzjaw.

X'għandek tkun taf meta tieħu divorzju? Passi li għandek tieħu meta tkun qed tipprepara għad-divorzju? Kif tipproċedi bid-divorzju? Huma biss xi mistoqsijiet li trid issib tweġiba għalihom.

Filwaqt li a avukat tad-divorzju jista' jipprovdi informazzjoni aktar dettaljata dwar is-sitwazzjoni speċifika tiegħek f'kull pass tat-triq, li tidħol fl-ewwel appuntament tiegħek ippreparat b'xi għarfien bażiku tista' tgħin biex tissimplifika l-proċess.

Dawn li ġejjin huma 5 kunsiderazzjonijiet legali essenzjali li trid iżżomm f'moħħok meta tieħu divorzju:

1. Regoli tat-taxxa federali ġodda għall-manteniment

Bidla kbira waħda reċentement daħlet fis-seħħ fl-2019: it-treġġigħ lura tat-trattament tat-taxxa tad-dħul federali għall-ħlasijiet tal-manteniment minħabba l- Att dwar it-Taxxa u l-Impjiegi (TTION).

Preċedentement, il-ħlasijiet tal-manteniment kienu deduċibbli minn min iħallas u kellhom jiġu rrapportati bħala dħul taxxabbli mir-riċevitur.

Madankollu, għal divorzji finalizzati jew ftehimiet ta’ separazzjoni modifikati fl-1 ta’ Jannar 2019 jew wara, it-tnaqqis sejjer, u l-ħlasijiet tal-manteniment m’għadhomx jitqiesu bħala dħul taxxabbli.

Din tista’ tkun bidla għalja għal dawk li jridu jħallsu l-manteniment, peress li m’għadhomx jibbenefikaw mit-tfaddil tat-taxxa potenzjalment sostanzjali, li qabel kienu kapaċi jirċievu mit-tnaqqis tal-ħlasijiet.

Fl-istess ħin, ittaffi l-piż tat-taxxa fuq il-parti li tirċievi, li m’għadhiex obbligata tħallas it-taxxa fuq id-dħul fuq il-manteniment li jitħallas lilha.

2. Il-perjodu ta’ stennija ta’ 60 jum ta’ Texas għad-divorzju

Martell B

Texas, bħal ħafna stati oħra, għandha perjodu ta 'stennija biex tikseb id-divorzju.

Dan il-perjodu ta’ stennija huwa li l-qrati jiffinalizzaw id-divorzju (li huwa 60 jum f’Texas) mid-data li fiha tiġi ppreżentata l-petizzjoni inizjali għad-divorzju u għandu jkun mill-inqas 20 jum wara li l-intimat ġie nnotifikat.

Filwaqt li dan jistaʼ jinstema’ qisu żmien twil, anke divorzji amikevoli normalment jieħdu ħafna aktar minn 60 jum.

Filwaqt li fit-teorija, il-qrati jistgħu jiffinalizzaw id-divorzju fil-jum 61 wara l-preżentata, fil-prattika, dan iseħħ biss f'kontumaċja jew divorzju mingħajr tweġiba, fejn l-intimat ma ppreżentax tweġiba għall-kawża għal divorzju.

Għall-maġġoranza l-kbira tal-koppji, il-konjuġi għandhom jinnegozjaw ftehim fir-rigward tal-manteniment, diviżjoni tal-proprjetà , sostenn għat-tfal, u kustodja tat-tfal , proċess li potenzjalment jista' jieħu diversi xhur.

Madankollu, dan il-perjodu ta’ stennija ta’ 60 jum jitneħħa f’sitwazzjonijiet fejn tkun involuta vjolenza domestika u ma japplikax għal annullamenti.

3. Proprjetà separata vs

Meta niġu għall-preparazzjoni għal divorzju, wieħed mill-ewwel passi li jistgħu jieħdu l-konjuġi huwa li jippreparaw inventarju tal-proprjetà separata u taż-żwieġ tagħhom.

F'Texas (u f'ħafna stati oħra), l-assi taż-żwieġ tal-konjuġi huma soġġetti għal distribuzzjoni, filwaqt li l-assi separati tagħhom mhumiex.

Skont il-liġi ta’ Texas, l-assi akkwistati qabel id-data taż-żwieġ huma ġeneralment meqjusa bħala separati, filwaqt li l-biċċa l-kbira (iżda mhux kollha) tal-assi akkwistati matul iż-żwieġ huma proprjetà taż-żwieġ.

Rigali, wirt, u danni għal korriment personali riċevuti matul iż-żwieġ jibqgħu assi separati.

L-istess jgħodd għall-qligħ mill-bejgħ ta’ proprjetà li tkun inkisbet qabel iż-żwieġ, anki jekk il-proprjetà tkun inbiegħet matul iż-żwieġ.

Huwa importanti li ma tħallatx assi taż-żwieġ u separati waqt li tkun miżżewġa, jew jista 'jkun diffiċli li terġa' tisseparahom matul il-proċess tad-divorzju.

Madankollu, xi proprjetà tista' titqies li hija kemm taż-żwieġ kif ukoll separata fl-istess ħin.

Pereżempju, jekk il-koppja tixtri dar flimkien u parti waħda tbigħ il-proprjetà tagħhom separatament biex tpoġġi ħlas parzjali ta’ 20% fuq id-dar il-ġdida, 20% tal-valur tad-dar jitqies bħala assi separat filwaqt li l-bqija jkunu konjugali.

Ara wkoll: 7 L-Aktar Raġunijiet Komuni għad-Divorzju

4. Żvelar onlajn

Matul id-divorzju tiegħek, kull ħaġa li tpoġġi online hija potenzjalment logħba ġusta. Jekk tpoġġi ritratti ta 'ljieli tard barra, il-konjuġi tiegħek jista' jipprova juża dan kontra tiegħek fir-rigward tfittex il-kustodja tat-tfal tiegħek .

Jekk tpoġġi ritratti ta’ oġġetti ta’ lussu li jkunu għadhom kif inxtraw, il-konjuġi tiegħek jista’ potenzjalment juża dan biex il-qorti tintervjeni dwar l-Affidavit Finanzjarju tiegħek.

Bħala riżultat, waqt id-divorzju tiegħek (u li jwassal għad-divorzju tiegħek ukoll), ġeneralment ikun aħjar li toqgħod barra mill-midja soċjali.

Dan huwa partikolarment importanti jekk qed ikollok divorzju kontenzjuż jew battalja dwar il-kustodja, iżda anke divorzji amikevoli jistgħu jsiru kontradittorji jekk il-konjuġi tiegħek tarak tiddisprezzahom jew tfajjar interess ġdid tal-imħabba onlajn.

Tassumix li l-profili tal-midja soċjali tiegħek ssettjati bħala privati ​​jipproteġik, peress li dejjem hemm ir-riskju li parti oħra tista’ turi lill-konjuġi tiegħek dak li tpoġġi. Naturalment, kull ħaġa li l-konjuġi tiegħek tpoġġi pubblikament hija logħba ġusta wkoll.

5. Trobbija u sostenn għat-tfal

Tifla Ċkejkna Taqlib Tgħannaq lil Missierha Fuq Sfond Griż

Jekk għandek it-tfal, kustodja (teknikament imsejħa konservazzjoni f’Texas meta jkun hemm ordni tal-qorti) u l-appoġġ tat-tfal se jkunu aspetti ewlenin tas-soluzzjoni tad-divorzju tiegħek.

Filwaqt li l-kwistjonijiet kollha ta’ kustodja jiġu solvuti abbażi ta’ valutazzjoni każ b’każ ta’ dak li hu fl-aħjar interess tat-tfal, sostenn għat-tfal huwa ġeneralment ikkalkulat skond formula statutorja riġida.

Taħt il-liġi ta’ Texas, il-ġenituri ġeneralment jissejħu Joint Managing Conservators, fejn iż-żewġ ġenituri għandhom l-istess opinjoni fil-biċċa l-kbira tad-deċiżjonijiet dwar it-tifel, għalkemm il-qorti tista’ taħtar parti waħda bħala l- ġenitur kustodju u agħtihom l-unika kapaċità li jiddeċiedu fejn jgħix it-tifel.

Madankollu, f'każijiet fejn ikun hemm ġenitur li jkun abbużiv, traskurat, assenti, jew jabbuża mid-droga, il-qrati jsemmu lill-ġenitur l-ieħor bħala l-Konservatur Maniġerjali Uniku.

Minbarra l-kustodja u l-manteniment tat-tfal, il-ftehim tad-divorzju se jinkludi wkoll viżti u appoġġ mediku bħala parti mill-ordni tal-qorti.

Kellem ma' avukat tad-divorzju f'Texas

Naturalment, dawn bl-ebda mod mhuma l-uniċi kwistjonijiet legali involuti biex jinkiseb divorzju.

Mill-metodu li tuża biex issolvi kwistjonijiet (jiġifieri, medjazzjoni, liġi kollaborattiva, jew litigazzjoni) sa kif taqsam il-proprjetà taż-żwieġ tiegħek, l-aspetti kollha tal-proċess tad-divorzju jeħtieġu ippjanar, strateġija, u l-abbiltà li tieħu deċiżjonijiet bl-aħjar tiegħek fit-tul. interessi f'moħħu.

Filwaqt li m'hemm l-ebda rekwiżit legali li jkollok avukat meta jkollok divorzju u każijiet sempliċi jistgħu ma jeħtieġux wieħed, jekk ikun hemm tfal jew proprjetà konġunta involuti, huwa importanti li kull parti jkollha avukat fuq in-naħa tagħha biex tirrappreżenta l-interessi tagħha.

Jekk qed tikkontempla divorzju u tixtieq aktar informazzjoni, għandek tikkuntattja ditta legali b'esperjenza għal konsultazzjoni kunfidenzjali inizjali, li ħafna ditti joffru mingħajr ħlas.

Jkollna divorzju jista 'jkun ikkumplikat, u tas-sengħa avukat tal-familja jista' jgħinek biex tinnaviga l-proċess u twieġeb il-mistoqsijiet tiegħek.

Taqsam: