Tista 'Persuna Waħda Tiffranka Żwieġ?

Tista

F'dan l-ArtikoluIż-żwieġ huwa rabta sagra bejn żewġ persuni, li tieħu ħafna sforz u kompromess miż-żewġ naħat biex taħdem.Il-qawl il-qadim jgħid, 'Ittieħdu tnejn għal Tango', li sempliċement ifisser li ż-żewġ partijiet involuti f'ċerta sitwazzjoni huma responsabbli għaliha wkoll. Din l-espressjoni taqbel perfettament fiż-żwieġ ukoll, imma hemm xi każijiet aktar esterni fejn huwa f'idejn persuna waħda li ssalva ż-żwieġ.

Huwa diffiċli? Iva. Huwa impossibbli? L-anqas xejn.Ħjiel biex tissewwa żwieġ miksur

Hemm diversi kategoriji ta 'problemi li s-soltu jiltaqgħu magħhom iż-żwiġijiet, u huwa importanti li dawk il-problemi jiġu miġbura u tanalizza jekk dawn l-inkwiet jiswewx li jintemm iż-żwieġ jew le.

Hawn huma ftit suġġerimenti dwar kif issalva ż-żwieġ tiegħek waħdu.

Intoppi trivjali

Fuq quddiem hemm is-sulluzzu minuri li l-biċċa l-kbira tal-koppji jiffaċċjaw, pereżempju, l-attakki ta ’rabja jew argumenti mhux frekwenti.Barra minn hekk, il-marda jew il-mewt ta 'qarib qrib jew parti terza li tinvolvi ruħha fiż-żwieġ tiegħek tista' wkoll tpoġġi pressjoni fuq ir-relazzjoni; madankollu, huwa definittivament salvabbli.

Aħbar ħażina mhux prevista jew ostaklu jistgħu definittivament jaqbduk sorpriż, iżda huwa importanti li tirrealizza li żwieġ ifisser li wieħed iżomm għal xulxin, speċjalment fiż-żminijiet ħżiena.

Rakkomandat - Save My Marriage Course

Kwistjonijiet bl-għeruq fondi

Kwistjoni aktar serja li tinqala 'bejn il-koppji hija l-biki u l-ġlied kostanti.Jistgħu jkunu nuqqas ta 'ftehim ġenerali, nuqqas ta' paċenzja, jew kwalunkwe fattur estern ieħor li l-individwu jġib mix-xogħol, eċċ. Li jikkawża atmosfera ta 'tensjoni u stress.

Mod faċli biex tipprova teħles minn dan ikun li tkellem dwar dak li qed jolqot lis-sieħeb tiegħek u kif tista 'tgħinhom.Ħafna, jekk mhux il-ħin kollu, l-argumenti jinqalgħu minħabba xi sors estern li jista 'jkun relatat mal-familja jew max-xogħol, u li titkellem mas-sieħeb tiegħek jista' jurihom li jimpurtahom mis-sentimenti tagħhom u li tifhimhom.

Madankollu, huwa importanti wkoll li trawwem lilek innifsek u tieħu ħsieb il-benesseri tiegħek billi tgħarrafhom li kliemhom iweġġgħek u li hemm iżbokk aktar effettiv li s-sieħeb jista 'jadotta biex ibati l-ġlidiet personali tagħhom.

Jekk it-taħbit u l-ġlied huma aktar għeruq fondi, u huma l-kawża li s-sieħba ma jifhmux lil xulxin u jnaqqsu d-difetti ta ’xulxin u jilagħbu l-logħba tal-ħtija, ma jagħmilx ħsara jekk tfittex parir mingħand terapista taż-żwieġ.

Sakemm ikun hemm l-imħabba, ir-rispett u r-rieda li tirranġa ż-żwieġ tiegħek, int tista 'dejjem tiġġieled lura dak kollu li l-ħajja tefgħek.

Dilemmi kritiċi

Immaġina jekk sibt li l-ieħor sinifikanti tiegħek qed iqarraq bik, jew tlabt id-divorzju.

Issa dawk huma kwistjonijiet maġġuri u kull persuna tħossha mqatta 'qalbha u tingħeleb b'dispjaċir u dwejjaq estrem.

Soluzzjoni sempliċi u sal-punt li ħafna nies jadottaw tkun li jħallu lil żewġhom, għax ma baqa 'xejn x'jissalva, hux? Ukoll, mhux dejjem. Huwa faċli li tammetti t-telfa iżda pjuttost diffiċli li ssib ħajt biex taqbad fuqu u tipprova titla 'lura.

F’dan il-punt, huwa importanti wkoll li tirrealizza li ż-żwieġ mhux dejjem huwa qawsalla u friefet.

Biex twieġeb, tista 'persuna waħda tiffranka żwieġ, l-ewwel huwa kruċjali li tifhem li hemm bżonn ta' dedikazzjoni, paċenzja, u ħafna sagrifiċċju biex żwieġ jaħdem.

Forsi tħoss li qiegħed fil-ħofra tal-bir, imma dejjem hemm tama għar-rikonċiljazzjoni. Iż-żwieġ jeħtieġ bla kundizzjonijiet l-imħabba, u spiss, dik it-tifsira tintilef meta l-imsieħba jiffaċċjaw sitwazzjonijiet li jittestjaw l-imħabba tagħhom għal xulxin.

Jekk il-mara tiegħek qarrqek, staqsihom x’wassalhom biex jagħmlu dan. Kien tassew tort kollu tagħhom jew kien għax int imdejjaq wisq fik innifsek biex tinnotahom aktar? Jekk il-mara tiegħek turi xi sinjali ta ’rimors wara l-infedeltà, hemm ċans li jibqgħu jħobbuk u jirrealizzaw l-iżball tagħhom u jkunu jridu jirranġaw iż-żwieġ.

Separazzjoni hija mod wieħed kif tifhem ukoll jekk it-tnejn għandekx raġun għal xulxin u xorta trid tkun ma 'xulxin jew le.

X'jiġri jekk konjuġi wieħed ma jridx divorzju?

X

Jekk il-mara tiegħek talbet divorzju, u ma tridx tiddivorzjahom, huwa dawl aħmar għaż-żwieġ tiegħek u li s-sieħeb tiegħek mhux kuntent miegħek u jrid jifred.

Madankollu, dan ma jfissirx li ż-żwieġ spiċċa.

Huwa neċessarju li jiġu rintraċċati r-raġunijiet għan-nuqqas ta ’kuntentizza ta’ żewġek. F'dan l-istadju, il-komunikazzjoni hija essenzjali. Jista 'jkun hemm xi kwistjonijiet profondi fiż-żwieġ tiegħek li jista' jkun li tkun injorat jew injorat kontinwament, u li tirranġa dawk il-kwistjonijiet jista 'jdawwar iż-żwieġ tiegħek bil-maqlub.

Il-mara tiegħek tista 'taqa' mill-imħabba iżda b'perseveranza, imħabba, tenerezza u fehim, tista 'tirbaħ qalbhom lura.

Madankollu, jekk hemm differenzi irrikonċiljabbli bejn iż-żewġ sieħba u l-konjuġi huwa sod għal divorzju, inti ma tistax torbothom miegħek u ġiegħlhom jibqgħu. Int ippruvajt minn kollox u wasal iż-żmien li tħallihom imorru.

Każijiet estremi

Jista 'jkun hemm każijiet fejn il-persuna li tħobb tabbużak, u tkun għamlet u tibqa' tidħol f'attivitajiet illeċiti li jagħmlu ħsara lil żwieġek.

F'dawk il-każijiet estremi, huwa importanti li tpoġġi lilek innifsek u lil uliedek l-ewwel, u tfittex l-għajnuna.

Dawn huma sitwazzjonijiet skużabbli fejn iż-żwieġ mhux ta ’min isalvah, għax jagħmel iktar ħsara milli ġid. F'tali punt, tista 'persuna waħda tiffranka żwieġ, issir mistoqsija żejda.

Titlifx lilek innifsek matul il-proċess

Huwa veru li ħafna nies jemmnu fil-fatt li ‘żewġ erwieħ isiru waħda’ meta tgħaqqad.

Għalkemm iż-żewġ imsieħba huma l-blat u s-sistema ta ’appoġġ ta’ xulxin, wieħed irid jagħraf l-individwalità u l-personalità tagħhom stess.

‘Effett taż-żwieġ’ komuni li jiġri meta koppja tidħol fin-nuptials huwa l-morphing tal-personalitajiet u żieda fid-dipendenza.

Meta s-sens tiegħek ta 'uniċità jintilef, isir iebes li tibqa' barra. Għalhekk, meta jkun hemm kumplikazzjonijiet fiż-żwieġ, huwa diffiċli li tivvaluta l-kawża ewlenija tal-problema.

Allura, sabiex tirranġa ż-żwieġ waħdu, huwa vitali li żżomm l-individwalità tiegħek intatta u tinżamm responsabbli għall-azzjonijiet tiegħek.

Tista 'persuna waħda tiffranka żwieġ?

Kultant, meta l-ħajja tbattek u ma tara l-ebda dawl fit-tarf tal-mina, iċ-ċessjoni tista 'tidher l-unika għażla vijabbli.

Dawk bit-tama u dawk determinati biss joħorġu minn dik il-mina, u dan huwa l-istess każ għaż-żwieġ. Bl-imħabba, il-komunikazzjoni u l-fehim, tista 'ssib id-dawl fit-tarf tal-mina, u tirranġa żwieġ miksur waħdu. B'tama u konvinzjoni, persuna waħda tista ' issalva żwieġ.