Kif Tittejjeb l-Intimità fi Żwieġ Nisrani

Kif tissaħħaħ l-intimità fi żwieġ nisrani

F'dan l-Artikolu

Intimità taż-żwieġ Nisrani ideat jista 'ma jkunx ċar għal koppja ġdida jew għal koppja li hija xewqa li ssaħħaħ dik l-intimità. Mistoqsijiet minn koppja dwar kemm għandhom jaslu bl-intimità u jekk ix-xewqat ta ’kull sieħeb jaqblu mar-rieda ta’ Alla huma mifhuma l-aħjar minn xi ħadd fi ħdan il-fidi nisranija.

Li tikseb gwida minn membru tat-tmexxija tal-knisja Nisranija tiegħek jista 'jiggwida koppja taż-żwieġ Nisrani li qed ifittxu li jtejbu l-intimità tagħhom mingħajr ma jfixklu l-fidi tagħhom. Dan il-parir Nisrani se jgħin kemm lir-raġel kif ukoll lill-mara biex jissodisfaw l-aspettattivi ta ’intimità ta’ żewġhom.

4. Agħmel ħin għall-intimità

Il-ħajja tista 'tkun okkupata b'attivitajiet ta' kuljum. L-intimità teħtieġ ħin, attenzjoni u paċenzja. Wara li tikkomunika x-xewqat tiegħek, taqbel dwar x'se jsir u tfittex parir Kristjan, wasal iż-żmien li tagħmel ix-xogħol.

Huwa kritiku li int u l-mara tiegħek tirriservaw ħin sinifikanti biex tesprimi kemm l-intimità fiżika kif ukoll emozzjonali; dan se ittejjeb iż-żwieġ Nisrani tiegħek.

5. Issegwi l-intimità spiritwali

L-intimità spiritwali fi żwieġ nisrani hija essenzjali ħafna billi tgħallem lill-koppja kif tivvaluta, tissagrifika, tafda lil xulxin u tapplika l-enerġiji tagħhom fit-tfittxija tar-rieda ta ’Alla flimkien u individwalment.

Kull koppja taż-żwieġ nisranija tista 'tikseb intimità spiritwali billi tgħaqqad lilha nfisha u tikseb sens ta' impenn reċiproku għall-iskop ta 'Alla, filwaqt li tirrispetta lil xulxin.

Intimità taż-żwieġ Nisrani kwistjonijiet huma kwistjonijiet ta ’intimità fi kwalunkwe żwieġ spiss iseħħ meta n-nies ma jkunux kapaċi jiksbu dak li qalbhom għal dejjem. L-intimità spiritwali tgħallem li fi żwieġ nisrani jew fi kwalunkwe żwieġ għal dik il-kwistjoni, wieħed irid jirrispetta u jipprova ma jfixkilx il-ħolm u x-xewqat tal-konjuġi tagħhom.

Fit-tfittxija tiegħek biex ittejjeb l-intimità fiż-żwieġ Nisrani tiegħek, ftakar li kemm l-irġiel u n-nisa jeħtieġu l-intimità u li dejjem hemm lok biex tagħmel aktar biex ittejjeb l-intimità fiż-żwieġ tiegħek.

Taqsam: