Inżommu l-Punteġġ fir-Relazzjonijiet: Wieħed Jirbaħ u l-Iehor Jitlef

Inżommu l-Punteġġ fir-Relazzjonijiet: Wieħed Jirbaħ u l-Iehor Jitlef

F'dan l-Artikolu

Relazzjoni mhix xjenza. Hemm xi affarijiet li jaħdmu għal koppja waħda u ma jaħdmux għal oħrajn. Madankollu, ċerti affarijiet huma marbuta li jpoġġu r-relazzjoni tiegħek fuq triq 'l isfel, u ż-żamma tal-punteġġ tidħol definittivament fil-lista.

Li żżomm punteġġ f'relazzjoni jista 'jħawwad l-affarijiet b'aktar modi milli taħseb; mhux biss tqiegħed ir-relazzjoni tiegħek f'riskju imma wkoll tfixkel il-paċi mentali tiegħek. Meta tibda żżomm skorecard għall-oħra sinifikanti tiegħek, l-affarijiet jibdew isiru ikrah; eventwalment ċikatriċi l-eżistenza sabiħa tar-relazzjoni.

Inżommu punteġġ fir-relazzjonijiet

Relazzjoni mhix kompetizzjoni bejn iż-żewġ imsieħba. Hija, pjuttost, logħba tat-tim fejn iż-żewġ imsieħba jġibu affarijiet differenti u tagħmel ir-relazzjoni x'inhu. Dik il-logħba tat-tim ma taħdimx sew meta jkun hemm punteġġ intern miżmum bejn it-tnejn.

Ħafna drabi, ma nindunawx bit-tabella ta ’valutazzjoni mentali li għaddejja f’rasna. Imma f’xi rokna mbiegħda ta ’moħħna, qed inżommu punteġġ tar-relazzjoni tagħna; dak li għamlu jew ma għamlux l-ieħor sinifikanti tagħna, dak li għamilna, dak li kellhom jagħmlu.

Ma nindunawx, imma f’moħħna, din issir kompetizzjoni, skorecard li għandha tinżamm bilanċjata l-ħin kollu. U l-affarijiet imorru fin-nofsinhar meta ma jkunx.

Għaliex nibdew inżommu punteġġi?

Allura, kif relazzjoni ta ’mħabba u kura bejnek u bejn żewġek kif tinbidel f’waħda bi tabella ta’ valutazzjoni bejnietkom it-tnejn? Ħadd ma għandu l-intenzjoni li jkun hekk.

Imma ġeneralment jiġri meta tibda temmen li s-sieħeb tiegħek għandu jkun lil hinn minn ċertu livell. Li għandhom ikunu jistgħu jagħmlu ċerti affarijiet, li jagħtu lura għal dak li tagħtihom int, jew forsi sempliċement jagħtu fl-ewwel lok.

Allura kull darba li tgħid jiddispjaċini l-ewwel, moħħok jieħu nota u jistenna li jiskużaw ruħhom il-ħin li jmiss anke jekk ma jkunux dovuti lilek.

Li żżomm punteġġ fir-relazzjonijiet jikkawża riżentiment

Li żżomm punteġġ fir-relazzjonijiet jikkawża riżentiment

Meta wieħed jibda jżomm il-punteġġ f'relazzjoni, x'aktarx isir instabbli għax kull darba li s-sieħeb, li ma jkunx konxju tat- 'taqbila' għaddejja, ma jagħmilx xi ħaġa li hija mistennija, is-sinjal ta 'twissija jitfi fl-ieħor moħħ il-persuna.

Il-problema li żżomm punteġġ fir-relazzjonijiet mhijiex li l-imsieħba tagħna dejjem jhedduna bl-abbandun.

Normalment, iż-żamma tal-punteġġi tirriżulta biss f'sentimenti negattivi li wieħed iġorr f'qalbhom.

U lkoll nafu li l-ibbottiljar ta 'ħsibijiet negattivi bħal dawn qatt ma għandu impatt pożittiv fuq relazzjoni.

Inti tista 'tirbaħ, iżda r-relazzjoni titlef

F’relazzjoni fejn sieħeb wieħed qed iżomm punteġġ, jibda jiddevja minn dak li suppost kien u jibda jsir relazzjoni ta ’kap / impjegat fejn is-sieħeb jista’ jkun rikattat minn dawn il-punteġġi żgħar.

'Int qatt ma tagħmel X'; 'Int għamilt X dakinhar.'

Jekk wieħed ikun ossessjonat wisq li jżomm ir-relazzjoni 'uniformi', allura eventwalment twassal għal effett negattiv fuq ir-relazzjoni.

Affarijiet bħal dawn jibdew jagħmlu liż-żewġ imsieħba jitilfu l-fiduċja fir-relazzjoni, u meta jiġri dan, ir-riżultati jibdew jidhru bħala eruzzjonijiet okkażjonali għal ġlied sostanzjali u jistgħu saħansitra jirriżultaw f'separazzjonijiet.

Żomm kura, mhux punteġġ

Jekk koppja qed tipprova tagħmel sforz reali fir-relazzjoni, allura għandhom jikkomunikaw bil-miftuħ u ma jżommx rekord ta 'xi punteġġi mhux mitkellma.

Id-darba d-dieħla li tagħmel xi ħaġa għas-sieħeb tiegħek, kun żgur li huwa għaliex trid tagħmel dan għalihom, mhux għax qabel għamlu xi ħaġa għalik. U kun af li mhux dejjem huma intitolati li jagħmlu l-istess għalik. Jew anke jekk suppost, kultant ma jistgħux.

U jekk xi darba tkun imdejjaq b’dak li ma setgħux jagħmlu, jew jgħidu, kellimhom dwar dan u agħraf il-fehma tas-sieħeb tiegħek. Isma 'l-perspettiva tas-sieħeb tiegħek , ipprova tifhimha, u tikkoreġi bil-qalb kwalunkwe suppożizzjoni żbaljata, u tipprova tiżviluppa relazzjoni u fehim aħjar.

Agħmel it-tajjeb

Essenzjalment, mhux veru li jekk wieħed iċedi ż-żamma tal-punteġġi, allura jridu joqgħodu għal kwalunkwe inqas relazzjoni. Li taqta ’ż-żamma tal-punteġġi mhijiex sejħa biex tkun sieket jew tadatta għal trattament ħażin. Aħna bnedmin wara kollox; iħoss ħażin li tħoss li tagħmel iktar sforz mill-ieħor sinifikanti tiegħek f'relazzjoni. Iżda għal darb'oħra, mhix kompetizzjoni bejn iż-żewġ imsieħba. Ttrattahomx tajjeb u tistennah lura; minflok, ittrattahom kif tixtieq tkun trattat.