Top 3 Għodod biex turi l-Attenzjoni lill-Konjuġi Tiegħek

Għodda biex turi l-Attenzjoni Tiegħek

L-irġiel u n-nisa huma, DIFFERENTI!!! Lanqas fi ħdan l-istess sistema solari, differenti. In-nisa ddefinixxew lilhom infushom bħala ‘Relationship Beings’, li jfisser li l-essenza ta’ min huma hija mibnija madwar ir-relazzjonijiet tagħhom. L-irġiel, min-naħa l-oħra, mhumiex (Relationship Beings). Il-problema hawnhekk hija li issa għandek ‘Relationship Being’ fl-iktar relazzjoni importanti ta’ ħajjitha ma’ xi ħadd li hu ‘Mhux’. Allura kif jgħixu?

It-tnejn għandhom bżonn impjiegi fir-relazzjoni. Hekk kif il-mara tkun orjentata b'mod aktar naturali lejn ir-relazzjonijiet, hi ssir il-gwida/navigatur. Ix-xogħol tar-raġel hu lijagħmel lil martu FERNATI! Meta? IL-ĦIN KOLLU! Ir-raġuni għal dan hija li meta tagħmel lil martek ferħana, hija timmultiplika dak il-ferħ, u tagħtiha lura lil sieħebha għaxar darbiet. Ma tafdax fuq dan. Dawwar lejn il-mara/sieħba tiegħek u staqsiha.Allura l-mistoqsija mbagħad issir, ‘Kif tagħmel mara ferħana?’ Attenzjoni. Affezzjoni. Apprezzament.

Apprezzament

Aħna se nkopru t-tlieta, iżda għalissa, ejja niffukaw fuq l-Attenzjoni u nagħtuk xi għodod speċifiċi li tista 'tpoġġi fil-prattika immedjatament. L-ewwelnett, meta nitkellmu dwar l-Attenzjoni, qed nitkellmu dwar 'Attenzjoni Undivided', li jfisser, itfi t-televixin, poġġi l-apparat elettroniku tiegħek, u tassumi l-pożizzjoni. Xi jfisser ‘assume the position’? U għaliex huwa importanti? Jekk wieħed jassumi li l-pożizzjoni tfisser li toqgħod maġenb il-konjuġi/sieħeb tiegħek, tiffaċċjahom, saqajn u dirgħajn mhux qasmu filwaqt li żżomm kuntatt mhux miksur mal-għajnejn għal 2 minuti kuljum. Il-pożizzjoni hija importanti għaliex madwar 85% tal-komunikazzjoni hija mhux verbali. Allura meta tkun bilqiegħda jew bilwieqfa madwar il-kamra mis-sieħeb tiegħek, ikun hemm skonnessjoni. Meta riġlejk jew dirgħajk ikunu qasmu, tkun qed tibgħat il-messaġġ li m'intix miftuħ għall-konversazzjoni jew għall-konnessjoni. Meta tevita għajnejk, tkun qed tiskonnettja mis-sieħeb tiegħek. Billi tassumi l-pożizzjoni, tkun qed tibgħat messaġġ qawwi li dak li għandu xi jgħid is-sieħba tiegħek huwa importanti għalik, li huma importanti għalik, u l-aktar importanti, li inti jimpurtak minnhom. Ejja nippruvawha issa għal 2 minuti. Aqbad. Nistenna.

Uri apprezzament lejn il-konjuġi tiegħek

Kif marret? Daqsxejn skomdi u mhux naturali? Kbir! Ifisser li qed titgħallem xi ħaġa.

Prattika u prattika sakemm tirnexxi

Iktar ma tipprattika, iktar issir faċli u naturali. Ladarba inti u s-sieħeb tiegħek issiru komdi b'din il-prattika, tista' tibdel il-pożizzjonijiet bilqiegħda tiegħek biex tkun saħansitra aktar konness. Ipoġġu fuq is-sufan flimkien, qrib biżżejjed li saqajk imissu. Iżda l-parti li tidher li hija l-aktar effettiva hija li żżomm idejn waqt l-eżerċizzju. Naf li jista 'ħoss Logged, iżda jaħdem. Meta żżomm idejk, ikun hemm sensazzjoni tant qawwija taʼ affezzjoni, attenzjoni, u mħabba. Konnessjoni! Tista 'wkoll tuża din l-istrateġija metasoluzzjoni tal-kunflittperess li taġixxi bħala tfakkira li minkejja li f’dak il-mument intom imdejqin b’xulxin, hemm pedament daqshekk sod ta’ mħabba u affezzjoni. Taħdem bħala diżarmatur billi tibgħat il-messaġġ li minkejja li nistgħu nħossuna mweġġgħa u skonnettjati f'dik is-sitwazzjoni, inħobbu lil xulxin, u se naħdmu.

Meta l-emozzjonijiet jitilgħu ħu l-ħin

Xi drabi l-emozzjonijiet huma għoljin wisq biex jiddiskutu l-kunflitt f'dak il-mument. It-tnejn għandek bżonn ħin biex tieħu n-nifs u tikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħek biex tifhem għaliex kull wieħed minnkom huwa tassew imdejjaq. Biex tistaqsi lilek innifsek liema waħda mill-buttuni tiegħek kienet imbuttata fis-sitwazzjoni? X'għamilt biex tikkawża wġigħ u skonnessjoni mal-persuna li tħobb? Din hija tassew l-aktar parti importanti tal-proċess għaliex meta l-emozzjonijiet huma għoljin, ma jkunx hemm ċarezza; emozzjonijiet biss li jirreaġixxu għall-emozzjonijiet. Għalhekk hemm bżonn ta' time-out.

Imma ipprovażomm idejk waqt il-kunflittibħala regola ġenerali, kull meta jkun possibbli. Li żżomm idejk għandha s-setgħa li tqarreb lejn is-sieħeb tiegħek. Ittaffi r-relazzjoni tiegħek mir-riżentiment akkumulat qabel u se ttaffi r-riskju latenti ta 'skonnessjoni gravi. Iż-żamma tal-idejn tieħu prattika iżda tassew taħdem!

Allura hawn id-dar tiegħek għal din il-ġimgħa. Irrid li tipprattika 2 minuti ta 'Attenzjoni Undivided kuljum għas-7 ijiem li ġejjin. Irreġistra l-esperjenza tiegħek. Dak li ħadem? X'ma ħadimx? U tweak l-eżerċizzju sabiex jaħdem għat-tnejn inti.

Taqsam: