Soluzzjonijiet Għall-Vjolenza Domestika

Soluzzjonijiet Għall-Vjolenza Domestika

Il-vjolenza domestika hija iktar minn sempliċement kwistjoni ta ’relazzjoni, hija reat. Is-soluzzjonijiet għall-vjolenza domestika jeħtieġ li jinkludu kemm strateġiji għal żmien qasir kif ukoll għal żmien twil. Strateġiji għal żmien qasir għandhom ikunu magħmula minn programmi ta ’għajnuna li jiddefendu lill-mara li rat abbuż jew li bħalissa qed tiġi abbużata. Ħafna drabi jiffokaw fuq il-perjodu kritiku li jiffaċċja l-vittma wara li titlaq mid-dar u tingħata ikel, kenn u gwida. Dan huwa l-perjodu meta l-mara jew ir-raġel li huma vittmi ta ’abbuż huma l-aktar vulnerabbli. Huwa ż-żmien li l-vittma tfittex li tpattiha mingħand min jabbuża, jew meta tista 'tkun sfurzata tmur lura d-dar minħabba d-disperazzjoni. Strateġiji fit-tul huma mmirati biex jedukaw lill-pubbliku u jagħtu s-setgħa lill-vittma biex terġa 'ddaħħal ħajjitha mingħajr vjolenza. Tinkludi wkoll l-iżvilupp ta 'programmi li joħolqu atmosfera ta' vjolenza anti-domestika fil-komunità.

Kwalunkwe intervent mogħti lis-superstiti tal-vjolenza domestika jeħtieġ li jinkludi interrelazzjoni fost is-setturi tas-saħħa, legali u soċjali biex jiġi żgurat li tinżamm l-istabbiltà u l-vittma ma tiġix riferita kontinwament lil aġenzija ġdida. Strateġija partikulari innovattiva hija li tagħmel użu minn 'ċentri ta 'kriżi tal-familja', jew 'avukati tal-vittmi' biex isservi bħala l-konnessjoni tal-vittma ma' numru ta 'setturi.L-appoġġ jista 'jingħata fil-formoli li ġejjin:

1. Disponibbiltà ta 'strateġiji ta' intervent ta 'kriżi

 • Provvista ta 'servizzi ta' intervent ta 'kriżi
 • L-użu tal-hotlines għall-kriżijiet
 • Provvista ta 'xelters jew faċilitajiet residenzjali ta' emerġenza oħra
 • Provvista ta 'servizzi mediċi
 • Provvista ta 'netwerks ta' trasport adegwati
 • Promulgazzjoni ta 'liġijiet li jippermettu li l-vittmi ta' abbuż jew dawk li jabbużaw jittieħdu 'l bogħod mid-dar.

2. Provvista ta 'appoġġ emozzjonali

Il-vittmi ta 'abbuż għandhom jiġu pprovduti b'appoġġ emozzjonali permezz tal-mezzi li ġejjin:

 • Provvista ta 'għajnuna personali permezz ta' gruppi ta 'appoġġ
 • Provvista ta 'Taħriġ dwar l-Assertività lill-vittmi ta' abbuż
 • Ngħinu lill-vittmi jibnu self-esteem u kunfidenza fihom infushom
 • Organizzazzjoni ta 'sessjonijiet li jgħallmu lin-nies kif jittrattaw u jimmaniġġjaw kwistjonijiet ta' vjolenza domestika
 • L-iżvilupp ta 'korsijiet dwar il-Ħiliet ta' Parenting

Soluzzjonijiet Għall-Vjolenza Domestika

3. Provvista ta 'promozzjoni u assistenza legali

Il-programmi ta 'promozzjoni u assistenza legali jeħtieġ li jinkludu dan li ġej:

 • Aċċess għal u kustodja tat-tfal
 • Issolvi kwistjonijiet bid-distribuzzjoni tal-proprjetà fost l-imsieħba
 • Provvediment ta 'appoġġ finanzjarju
 • L-użu ta 'ordnijiet ta' trażżin kontra min jabbuża
 • Provvista ta 'benefiċċji ta' assistenza pubblika
 • Għajnuna lill-vittmi biex jiksbu status ta 'immigrazzjoni

4. Provvista ta 'servizzi ta' appoġġ supplimentari:

 • Provvista ta 'djar u akkomodazzjonijiet siguri
 • Provvediment ta 'kura tat-tfal
 • Nagħmluha faċli għall-vittmi biex ikollhom aċċess għas-servizzi tal-komunità

Ħafna riċerkaturi jaħsbu li l-aħjar soluzzjoni għall-vjolenza domestika hija li jipprevjenu lin-nies milli jsiru dawk li jabbużaw fl-ewwel lok. Ħafna strateġiji rigward dan juru li dan huwa possibbli.

Messaġġi kulturali estensivi ġeneralment jagħmlu differenza mhux biss dak li ż-żgħażagħ jixhdu u jisimgħu mill-familji u l-ġirien tagħhom iżda wkoll minn dawk li huma l-mudelli tagħhom fuq it-televiżjoni u fl-areni sportivi.

Barra minn hekk, numru ta 'riċerkaturi jaħsbu li t-tfal jistgħu potenzjalment jiġu mħarrġa direttament biex iżommu lura mill-vjolenza domestika fl-iskejjel tagħhom u mill-ġenituri tagħhom.

Ir-riċerkaturi huma tal-opinjoni li t-tfal għandhom jiġu mgħallma kif l-irġiel għandhom jittrattaw lin-nisa u l-modi xierqa biex jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom b'mod xieraq. Is-subien u l-irġiel għandhom jitrabbew bl-għarfien li huwa tajjeb li l-irġiel jibku u juru xi tip ta 'emozzjonijiet 'dgħajfa' u li l-emozzjoni tar-rabja m'għandhiex tkun l-unika emozzjoni aċċettabbli għas-subien.

Għal darb'oħra, ir-riċerkaturi sabu li l-implimentazzjoni ta 'dan li ġej se twassal ħafna biex tipprovdi soluzzjoni dejjiema għall-kwistjoni tal-vjolenza domestika:

 • Għamla pieni għal vjolenza domestika konsistenti u sod
 • Amplifika l-finanzjament għas-servizzi ta 'appoġġ
 • Ibdel u tfassal mill-ġdid il-mod kif il-qrati tal-familja jippresjedu każijiet ta 'vjolenza domestika
 • Għin lin-nisa jkunu ekonomikament u mod ieħor indipendenti

Taqsam: