X'inhu Common Law Żwieġ?

Koppja tat-tieġ li titbissem tal-għaġeb

F'dan l-Artikolu

Meta ħafna nies jaħsbu dwar iż-żwieġ, x'aktarx jimmaġinaw li koppja tmur f'qorti biex tikseb liċenzja taż-żwieġ u mbagħad issegwi b'ċerimonja taż-żwieġ, jew fi knisja jew quddiem imħallef.Filwaqt li dan il-proċess formali huwa forsi l-aktar metodu popolari ta’ kif wieħed jiżżewweġ, forma inqas komuni ta’ żwieġ hija ż-żwieġ tal-liġi komuni.

Hawnhekk, sib it-tweġiba għall-mistoqsija, X'inhu ż-żwieġ tal-liġi komuni kif ukoll dettalji dwar dan l-arranġament, inklużi r-regoli taż-żwieġ tal-liġi komuni u l-postijiet fejn din il-forma ta' sħubija għadha legalment rikonoxxuta.

|_+_|

X'inhu ż-żwieġ tal-liġi komuni?

Skond il- Konferenza Nazzjonali tal-Leġiżlaturi tal-Istat, żwieġ tal-liġi komuni huwa unjoni rikonoxxuta legalment bħal kull żwieġ ieħor. Xorta waħda, in- nies involuti fiż- żwieġ tal- common law ma kisbux liċenzja taż- żwieġ mill- qorti jew lestew ċerimonja taʼ żwieġ formali biex iż- żwieġ isir uffiċjali.

Id-differenza mal-liġi komuni vs iż-żwieġ fis-sens tradizzjonali hija li mhux l-istati kollha jippermettu żwieġ tal-liġi komuni. Fil-fatt hemm ftit stati li bħalissa jirrikonoxxu żwiġijiet tal-liġi komuni. Il-prattika li jiġu rikonoxxuti qed issir inqas komuni, peress li hemm stati li qabel kienu jippermettu ż-żwieġ tal-common law iżda ma kinux għadhom jirrikonoxxuhom legalment.

L-iskop taż-żwiġijiet tal-liġi komuni

Filwaqt li tkun miżżewġa taħt il-liġi komuni mhix possibbli f'kull stat, hemm skop għaż-żwiġijiet tal-liġi komuni fi stati li jippermettu dan. Minbarra li huma rikonoxxuti bħala żwieġ, iż-żwiġijiet tal-liġi komuni jġibu magħhom xi benefiċċji finanzjarji, inklużi dawn li ġejjin:

 • Eliġibilità għas-Sigurtà Soċjali fi stati li jirrikonoxxu ż-żwieġ tal-liġi komuni, sakemm il-konjuġi tal-liġi komuni jista’ juri kemm il-koppja għexet flimkien.
 • Li tkun tista’ tikseb ċerti benefiċċji relatati max-xogħol, bħall-assigurazzjoni tas-saħħa, mingħand min iħaddem lill-konjuġi.
 • Il-ħila li titlob tnaqqis tat-taxxa jekk il-koppja għandha dar flimkien jew ikollha t-tfal flimkien.
 • Il-kapaċità tal-konjuġi tal-liġi komuni li jassumi prokura u jieħu deċiżjonijiet mediċi f'isem is-sieħeb/sieħba tagħhom jekk ikun meħtieġ.
 • Wirt tal-assi jekk il-konjuġi tal-liġi komuni jkun imsemmi fit-testment. Inkella, l-assi jmorru lit-tfal jew membri oħra tal-familja.
|_+_|

Hemm stati fejn għadu jeżisti ż-żwieġ tal-liġi komuni?

Iż-żwieġ tal-liġi komuni mhuwiex daqshekk komuni bħal fil-passat, peress li mhux ħafna stati jippermettuh. Allura, liema stati jippermettu żwiġijiet tal-liġi komuni? Ikkunsidra l-lista li ġejja ta’ stati li jirrikonoxxu dawn l-unjonijiet:

 • Colorado
 • Iowa
 • Kansas
 • Montana
 • New Hampshire
 • South Carolina
 • Texas
 • Utah

Stati li qabel kienu rrikonoxxew iż-żwiġijiet tal-liġi komuni iżda li m'għadhomx jagħmlu, jinkludu:

 • Alabama: Waqfet milli tirrikonoxxi żwiġijiet tal-liġi komuni fl-1 ta’ Jannar, 2017
 • Florida: Waqfet milli tirrikonoxxi żwiġijiet tal-liġi komuni fl-1 ta’ Jannar, 1968
 • Ġeorġja: Waqfet milli tirrikonoxxi żwiġijiet tal-liġi komuni fl-1 ta’ Jannar, 1997
 • Idaho: Waqfet milli tirrikonoxxi żwiġijiet tal-liġi komuni fl-1 ta’ Jannar, 1996
 • Indiana: Waqfet milli tirrikonoxxi żwiġijiet tal-liġi komuni fl-1 ta’ Jannar, 1958
 • Ohio: Waqfet milli tirrikonoxxi żwiġijiet tal-liġi komuni fl-10 ta’ Ottubru, 1991
 • Pennsylvania: Waqfet milli tirrikonoxxi żwiġijiet tal-liġi komuni fl-1 ta’ Jannar, 2005
 • South Carolina: Waqfet milli tirrikonoxxi żwiġijiet tal-liġi komuni fl-24 ta’ Lulju, 2019

L-Istati li qabel kienu rikonoxxuti żwiġijiet tal-liġi komuni se jonoraw żwiġijiet li saru qabel ma nbidlu l-liġijiet.

Kemm trid tkun f'relazzjoni biex tidħol fi żwieġ tal-liġi komuni?

In-nies spiss jaħsbu hekk regoli dwar iż-żwieġ tal-liġi komuni jeħtieġu li jgħixu flimkien għal ċertu ammont ta 'żmien qabel iż-żwieġ tal-liġi komuni se jiġi rikonoxxut, iżda dan mhux il-każ.

L-Istati li jippermettu ż-żwieġ tal-liġi komuni ma jistabbilixxux rekwiżit minimu biex koppja tkun flimkien; minflok, il-liġijiet jeħtieġu li l-koppja tippreżenta lilhom infushom bħala miżżewġa.

Ir-regoli taż-żwieġ tal-liġi komuni jeħtieġu li koppja tgħix flimkien għal żmien sinifikanti, iżda l-istati ma jispeċifikawx liema perjodu huwa meħtieġ.

X'inhu meħtieġ għaż-żwieġ tal-liġi komuni?

Mara Iffirmar Kuntratt taż-Żwieġ, Closeup

Ir-rekwiżiti taż-żwieġ tal-common law jispjegaw l-istipulazzjonijiet li koppja trid tissodisfa biex tidħol fi żwieġ tal-common law fi stati li jippermettu dan it-tip ta’ unjoni.

Filwaqt li r-rekwiżiti u l-lingwa tal-liġi jistgħu jvarjaw xi ftit minn stat għal ieħor, ir-rekwiżiti ġenerali għal żwieġ tal-liġi komuni huma kif ġej:

 • L-ebda membru taż-żwieġ tal-liġi komuni ma jista’ jkun miżżewweġ lil xi ħadd ieħor.
 • Il-koppja trid tgħix flimkien.
 • Il-koppja trid tippreżenta lilhom infushom lid-dinja bħala raġel u mara, jiġifieri li għandhom il-ħsieb li jiżżewġu.
 • Iż-żewġ membri tal-koppja jrid ikollhom il-kapaċità li jiżżewġu, jiġifieri li għandhom 18-il sena u għandhom moħħhom tajjeb biex jagħtu l-kunsens tagħhom għaż-żwieġ.
 • Xi azzjoni trid tindika li l-koppja bi ħsiebha tiżżewweġ, li tista’ tinkludi l-ftuħ ta’ kont bankarju konġunt, l-iffirmar ta’ dokument li jindika li huma miżżewġin, jew l-użu tal-istess kunjom.

Ipprova wkoll: Il-Kwizz tal-Kompatibbiltà taż-Żwieġ Aħħari

Kif issir miżżewġa tal-liġi komuni

B’differenza minn żwieġ tipiku, li jeħtieġ li l-koppji jfittxu a liċenzja taż-żwieġ mill-qorti lokali u li ż-żwieġ isir uffiċjali permezz ta’ ċerimonja formali, il-proċess li jsir miżżewweġ tal-liġi komuni mhuwiex daqshekk maqtugħ u niexef.

Filwaqt li koppji fi stat li jirrikonoxxi ż-żwieġ tal-liġi komuni jistgħu teknikament iqisu lilhom infushom miżżewġin tal-liġi komuni jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti, bħal billi jgħixu flimkien, ikollhom il-kapaċità li jkunu miżżewġin, u jippreżentaw lilhom infushom bħala koppja miżżewġa, l-uniku mod kif tali unjoni huwa rikonoxxut uffiċjalment huwa jekk qorti tiddetermina li kien jeżisti żwieġ tal-liġi komuni.

Filwaqt li jista 'jkun hemm l-ebda ħtieġa li jiġi ppruvat żwieġ jekk koppja tibqa' flimkien, l-affarijiet isiru diffiċli fil-każ ta 'separazzjoni.

Ejja ngħidu koppja tmur il-qorti biex l-istipulazzjonijiet tat-tifrik, bħad-diviżjoni tal-proprjetà, isiru legalment uffiċjalment. F'dak il-każ, iridu jkunu ppreparati biex jipprovaw li kien jeżisti żwieġ tal-liġi komuni.

Dan ifisser li biex tiżżewweġ bil-liġi komuni, irid ikollok evidenza li tgħix bħala raġel u mara. Dan jista 'jinvolvi li turi r-rekords tal-bank minn kont konġunt jew li tipprova li inti ħadt ħsieb lil xulxin bħala raġel u mara, bħal billi tkun involut f'deċiżjonijiet mediċi.

Jista' jkun fl-aħjar interess tiegħek li jkollok avukat jifformalizza dokument bil-miktub li jgħid li t-tnejn intom beħsiebkom tkunu miżżewġin.

Jistgħu koppji tal-istess sess jiżżewġu liġi komuni?

Mistoqsija oħra dwar iż-żwieġ taħt il-liġi komuni hija jekk koppji tal-istess sess jistgħux jidħlu fi żwieġ tal-liġi komuni. Ikkunsidra d-deċiżjoni tal-Qorti Suprema li qalbet l-Att dwar id-Difiża taż-Żwieġ, u b’hekk ingħatat lill-koppji tal-istess sess l-istess drittijiet li jiżżewġu bħal koppji eterosesswali.

Din id-deċiżjoni tal-Qorti Suprema tfisser li l-istati jridu jirrikonoxxu ż-żwiġijiet validi kollha fl-istat fejn toqgħod koppja, għalhekk jekk koppji eterosesswali jitħallew jidħlu fi żwieġ tal-liġi komuni, koppji tal-istess sess għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan ukoll.

|_+_|

Vantaġġi u liżvantaġġi taż-żwieġ tal-liġi komuni

Biċċa oħra ta 'fehim it-tweġiba għal X'inhu ż-żwieġ tal-liġi komuni? qed tkun taf il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta 'arranġament bħal dan, peress li tkun miżżewġa taħt il-liġi komuni tiġi kemm pożittivi kif ukoll negattivi.

Jekk qed tikkunsidra żwieġ tal-liġi komuni, huwa importanti li tifhem il-vantaġġi u l-iżvantaġġi hawn taħt.

Vantaġġi taż-żwieġ tal-liġi komuni

Il-vantaġġ ewlieni taż-żwiġijiet tal-liġi komuni huwa li jippermettu lin-nies igawdu l-benefiċċji taż-żwieġ mingħajr ma jgħaddu mill-proċess taż-żwieġ formali. Dan ifisser li inti tgawdi aċċess għall-benefiċċji tal-kura tas-saħħa, drittijiet tal-kustodja tat-tfal , drittijiet għall-wirt u l-manteniment tal-konjuġi, eżenzjonijiet mit-taxxa, u l-abbiltà li taqsam il-proprjetà f’każ ta’ divorzju.

Żvantaġġi taż-żwieġ tal-liġi komuni

Filwaqt li ż-żwiġijiet tal-liġi komuni jiġu mal-benefiċċji ta’ hawn fuq, ir-realtà hija li jista’ jkun diffiċli li tipprova li int u s-sieħeb/sieħba tiegħek daħlet fi żwieġ tal-liġi komuni.

Dan ifisser li wħud mill-iżvantaġġi li ġejjin jistgħu jseħħu biż-żwieġ tal-liġi komuni:

 • Jekk it-tnejn intom jisseparaw jew wieħed minnkom imut, l-ieħor jista’ jkollu diffikultà biex jipprova li kien jeżisti żwieġ.
 • Filwaqt li inti intitolat għal benefiċċji finanzjarji bħall-qsim tal-proprjetà f'divorzju jew wirt fil-każ ta' mewt, inti tkun mingħajr dawn il-benefiċċji jekk ma tistax tipprova li ż-żwieġ kien jeżisti.
 • Ir-regoli dwar iż-żwieġ tal-common law jistipulaw li koppja għandha l-intenzjoni li tkun miżżewġa jekk tqis lilhom infushom involuti fi żwieġ tal-common law.
  Int u s-sieħeb tiegħek tista’ tinqasam, u jistgħu jsostnu li t-tnejn intom qatt ma kellhom il-ħsieb li jiżżewġu, li jkun ifisser li ż-żwieġ tal-liġi komuni ma jkunx rikonoxxut.
 • Jekk il-qorti ma tirrikonoxxix li kien jeżisti żwieġ tal-common law, inti jkollok titbiegħed mir-relazzjoni mingħajr ebda dritt għal proprjetà li ġiet akkwistata matul iż-żwieġ tal-common law.

Differenza bejn żwiġijiet tal-liġi komuni u unjonijiet ċivili

Mistoqsija oħra li spiss ikollhom in-nies meta jistaqsu, X’inhu ż-żwieġ tal-liġi komuni? huwa, X'inhi d-differenza bejn żwieġ tal-liġi komuni u unjoni ċivili?

Fil-qosor, l-unjonijiet ċivili kienu maħsuba oriġinarjament biex jagħtu lill-koppji tal-istess sess xi wħud mill-istess drittijiet li koppji eterosesswali jieħdu miż-żwieġ.

Per eżempju, jekk inti f'a Unjoni ċivili, tista’ taċċessa l-benefiċċji tal-kura tas-saħħa permezz ta’ min iħaddmek is-sieħeb tiegħek, bħalma tkun tista’ tagħmel jekk tiżżewweġ. Tista' wkoll iżżur is-sieħba tiegħek fl-isptar u tieħu deċiżjonijiet mediċi skont l-arranġamenti tal-unjoni ċivili.

Filwaqt li ħafna drabi daħlu għalihom koppji tal-istess sess fil-passat, l-unjonijiet ċivili m’għadhomx ħtieġa għal dawn il-koppji, minħabba l-qlib tal-Att dwar id-Difiża taż-Żwieġ.

Għalhekk, koppji tas-sess oppost jistgħu jagħżlu unjoni ċivili fi stati li ma jirrikonoxxux iż-żwiġijiet tal-liġi komuni biex jaffordjaw lilhom infushom xi wħud mill-benefiċċji taż-żwieġ.

Il-waqgħa tal-unjonijiet ċivili hija li mhumiex rikonoxxuti federalment, għalhekk koppji f'unjoni ċivili ma jistgħux jippreżentaw it-taxxi tagħhom b'mod konġunt u jistgħu ma jkunux jistgħu jaċċessaw it-taxxi ta' xulxin. Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali.

Iż-żwieġ tal-liġi komuni huwa alternattiva tajba għaż-żwieġ legali?

Qrib ta

Issa li tifhem ftit aktar dwar X'inhu ż-żwieġ tal-liġi komuni? forsi tkun qed tistaqsi jekk hijiex alternattiva eċċellenti għal żwieġ legali standard.

Żwiġijiet tal-liġi komuni joffru xi wħud mill-istess vantaġġi bħaż-żwieġ, bħal eżenzjonijiet mit-taxxa , aċċess għall-benefiċċji tal-assigurazzjoni tas-saħħa tal-konjuġi, u drittijiet ta’ kustodja tat-tfal.

Filwaqt li din tista’ tkun alternattiva adattata għaż-żwieġ għall-koppji li ma jaffordjawx tieġ ta’ fancy, il-verità hi li jista’ jkun diffiċli li wieħed jipprova li kien jeżisti żwieġ ta’ common law jekk koppja tinkiser.

Dan ifisser li inti tista' ma tkunx tista' żżomm l-assi tiegħek jekk iż-żwieġ tal-liġi komuni jinħall bħalma tkun tista' tagħmel f'żwieġ formali li jkun ġie rikonoxxut permezz ta' liċenzja taż-żwieġ u ċerimonja formali.

Jekk il- l-ispiża ta 'tieġ hija ta' tħassib , tista’ tkun aħjar li tagħżel li tiżżewweġ quddiem imħallef f’ċerimonja sempliċi biex tagħmel l-affarijiet uffiċjali.

Mistoqsijiet frekwenti (FAQs) dwar iż-żwieġ tal-liġi komuni

Biex tiżviluppa fehim aħjar ta' X'inhu ż-żwieġ tal-liġi komuni? tista' tkun trid tweġibiet għal xi wħud mill-mistoqsijiet li ġejjin ta' spiss:

Kif ġie stabbilit iż-żwieġ tal-liġi komuni?

It-tweġiba għal X'inhu ż-żwieġ tal-liġi komuni? jibda billi tħares lejn l-istorja ta’ din il-prattika . It-terminu żwieġ tal-liġi komuni jmur għal aktar minn 100 sena, fejn dawn iż-żwiġijiet kienu rikonoxxuti taħt il-liġi Ingliża fl-Ingilterra mingħajr ċerimonja formali.

L-1877 Qorti Suprema tal-Istati Uniti deċiżjoni għamlet iż-żwiġijiet tal-liġi komuni legali fl-Istati Uniti iżda tat lill-istati l-għażla li jipprojbixxu żwiġijiet bħal dawn. Iż-żwiġijiet tal-common law bdew minn konvenjenza għax mhux dejjem kien faċli li ssib xi ħadd biex jagħmel ċerimonja taż-żwieġ.

Illum, din il-forma ta’ żwieġ hija inqas komuni, peress li m’għadx hemm daqstant stigma kontra li wieħed jgħix ma’ xi ħadd jew li jkollok tfal flimkien barra ż-żwieġ, u hemm ħafna aktar nies disponibbli biex jagħmlu żwiġijiet.

Jekk inkun fi żwieġ tal-liġi komuni, x’nista’ nagħmel biex nipproteġi r-relazzjoni tiegħi?

Filwaqt li żwiġijiet tal-common law ma jeħtiġux liċenzja taż-żwieġ jew ċertifikat taż-żwieġ tal-common law, tista’ tibbenefika milli taħdem ma’ avukat biex tabbozza ftehim bil-miktub li jindika li int u s-sieħeb/sieħba tiegħek bi ħsiebek tiżżewweġ u tgħixu fi żwieġ tal-common law jekk int’ re fi stat li jirrikonoxxi dawn l-għaqdiet.

Tista 'wkoll tikkunsidra li ssib mudell fuq l-Internet li inti u s-sieħeb tiegħek tista' timla, tiffirma, u tkun notarizzata biex tiddokumenta l-eżistenza taż-żwieġ.

Iż-żamma ta’ rekords ta’ kontijiet bankarji konġunti jew benefiċċji ta’ assigurazzjoni tas-saħħa kondiviża tista’ tkun ukoll ta’ vantaġġ tiegħek biex turi li int issodisfat ir-rekwiżiti taż-żwieġ tal-liġi komuni.

X'inhuma l-impatti finanzjarji ta' żwieġ tal-liġi komuni?

Id-dħul fi żwieġ tal-liġi komuni jagħtik ħafna mill-istess benefiċċji ta’ żwieġ attwali, inklużi eżenzjonijiet mit-taxxa, aċċess għall-benefiċċji tal-post tax-xogħol tal-konjuġi tiegħek bħall-assigurazzjoni tas-saħħa, il-kapaċità li jieħdu deċiżjonijiet mediċi f’isem xulxin, u d-dritt li jirtu proprjetà jew assi jekk il-konjuġi tiegħek imut.

Għandek ukoll id-dritt għall-kustodja tat-tfal u għall-qsim tal-assi fil-każ ta' divorzju. L-unika twissija hija li jista' jkun diffiċli li tipprova li kien jeżisti żwieġ tal-liġi komuni jekk inti u s-sieħeb tiegħek jaqsmu sabiex inti tista' titlef id-drittijiet tal-proprjetà tiegħek.

Għandek ikollok divorzju biex itemm żwieġ tal-liġi komuni?

Biex żwieġ tal-liġi komuni jiġi xolt u biex l-assi jiġu separati legalment, jeħtieġ li tfittex divorzju permezz tal-qrati.

Avukat jista' jaħdem miegħek biex jgħinek tipprova li kien jeżisti żwieġ tal-common law biex jipproteġi d-drittijiet tiegħek fil-każ ta' żwieġ tal-common law li jintemm.

Kemm-il stati jirrikonoxxu ż-żwieġ tal-liġi komuni?

F'dan iż-żmien, tmien stati jirrikonoxxu żwiġijiet tal-liġi komuni, u tmien stati addizzjonali li qabel rrikonoxxew dawn iż-żwiġijiet u onoraw żwiġijiet tal-liġi komuni li daħlu fihom qabel ċerta data.

Lil hinn minn dan, l-istipulazzjonijiet tal-Kostituzzjoni jindikaw li jekk tidħol fi żwieġ tal-common law fi stat li jirrikonoxxi dawn l-unjonijiet, iżda tmur fi stat li ma jagħmilx hekk, l-istat il-ġdid ta’ residenza tiegħek irid jonora ż-żwieġ tal-common law.

Allura, x'inhu ż-żwieġ tal-liġi komuni? Ara dan il-video biex tifhem aktar dwaru.

Konklużjoni

Il-linji gwida ta 'hawn fuq jipprovdu tweġiba pjuttost komprensiva għall-mistoqsija, X'inhu ż-żwieġ tal-liġi komuni? Iż-żwiġijiet tal-liġi komuni huma alternattiva għaż-żwieġ, peress li jipprovdu ħafna mill-istess benefiċċji iżda ma jeħtiġux liċenzja taż-żwieġ jew ċerimonja formali taż-żwieġ.

Ħafna mill-istati m'għadhomx jirrikonoxxu din il-forma ta 'żwieġ. Jekk int u s-sieħeb tiegħek qasmu, int f’riskju li titlef l-assi tiegħek jekk is-sieħeb tiegħek jiċħad li kien jeżisti żwieġ jew jekk ma tkunx tista’ tipprova li tali żwieġ kien jeżisti.

L-ispeċifiċitajiet taż-żwieġ tal-liġi komuni skont l-istat jistgħu jvarjaw ftit, iżda fi stati li jirrikonoxxu din is-sħubija, trid tgħix flimkien mas-sieħeb tiegħek, tippreżenta ruħek bħala miżżewweġ, u tgħix bħallikieku beħsiebek tkun miżżewweġ.

Trid tkun kapaċi wkoll li tkun miżżewweġ, jiġifieri trid tkun adult legali b'moħħok u m'għandek tkun miżżewweġ lil ħaddieħor.

Jista 'jidher faċli li tidħol fi żwieġ tal-liġi komuni. Xorta waħda, tista 'wkoll trid tikkunsidra jekk ikollokx aktar serħan tal-moħħ billi tagħmel l-affarijiet uffiċjali b'liċenzja taż-żwieġ u ċerimonja formali, li juru li ż-żwieġ kien jeżisti.

Jekk għandek tħassib addizzjonali dwar it-tweġiba għal, X'inhu ż-żwieġ tal-liġi komuni? L-aħjar huwa li tikkonsulta ma 'avukat fiż-żona tiegħek li jista' jwieġeb mistoqsijiet speċifiċi dwar ir-regoli taż-żwieġ tal-liġi komuni tal-istat tiegħek.

Taqsam: