30 Virtujiet ta 'Żwieġ Nisrani

Parir dwar iż-żwieġ Nisrani

F'dan l-Artikolu

Kull koppja Nisranija għandha tkun taf li żwieġ Nisrani ta 'suċċess jew żwieġ Nisrani b'saħħtu jista' jiġi biss minn meta Ġesù jsir iċ-ċentru ta 'ħajjithom flimkien.Il Virtù nisranija , u il Virtujiet Bibliċi taż-żwieġ li Hu tana lkoll, huma għodda qawwija biex noħolqu armonjuż u fit-tul relazzjoni .

L-artikolu jikkostitwixxi 30 tagħlim Nisrani dwar il-valuri taż-żwieġ li huma essenzjali għall-bini ta ’żwieġ divin.

1. Aċċettazzjoni

Ħadd mhu perfett. Aħna lkoll għandna d-dgħufijiet u d-difetti tagħna. Aċċetta lil żewġek għal min hu verament , u tippruvax tbiddel lil xulxin.

2. Kura

Ħu l-ħin biex titkaxkru, titkellem, u żomm idejk ma 'żewġek eżatt bħal meta kont qed toħroġ. Għid “Jien imħabba int ”: kuljum u agħmlu affarijiet sbieħ għal xulxin biex juru li jimpurtahom.

3. Impenn

Biċċa ta ' parir dwar iż-żwieġ godly għas-suċċess taż-żwieġ għall-koppji hija li għandhom jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ għaż-żwieġ u jaħdmu id f'id biex joħolqu rabta aktar b'saħħitha ma 'xulxin.

4. Kompassjoni

Il-koppji għandhom ikunu sensittivi għas-sentimenti ta ’xulxin u jkunu lesti biex jikkonsolaw u jappoġġjaw lil xulxin fi żminijiet ta’ uġigħ, problemi u diffikultajiet.

5. Kunsiderazzjoni

Meta tkun miżżewweġ, ma tibqax tieħu deċiżjonijiet għalik innifsek biss. Ir-regoli Bibliċi taż-żwieġ jgħallmuna li l-koppji għandhom jikkunsidraw l-opinjonijiet ta ’xulxin u jitkellmu dwar kull deċiżjoni li trid tittieħed.

6. Kontent

Ieħor Iż-żwieġ Nisrani u l-virtù tar-relazzjoni jiddikjara li tista 'toħlom b'affarijiet aħjar fil-futur iżda għandek titgħallem ukoll tkun kuntent u kuntent b'dak li diġà għandek.

7. Kooperazzjoni

Ir-relazzjonijiet Kristjani huma l-aktar b’saħħithom meta ir-raġel u l-mara jaħdmu bħala tim . Dawn il-koppji jaħdmu flimkien u mhux kontra xulxin permezz ta 'kull sfida li jkollhom jiffaċċjaw.

Ara l-filmat dwar il-virtujiet Insara

8. Dinjità

Il-valutazzjoni tad-dinjità ta ’kull wieħed tgħin lill-koppji biex jibqgħu leali tagħhom wegħdiet għax ma jridu jagħmlu xejn biex jeqirdu l-wegħdiet tagħhom.

9. Inkoraġġiment

Il-koppji għandhom jitgħallmu jinkoraġġixxu lil xulxin biex imorru għall-affarijiet li jagħmluhom kuntenti. Valuri bħal dawn fiż-żwieġ jgħinuhom biex ikunu jistgħu jerfgħu lil xulxin fi żminijiet meta l-iktar għandhom bżonnhom.

10. Ġustizzja

Kull deċiżjoni meħuda mill-koppja għandha tkun ġusta kemm għar-raġel kif ukoll għall-mara. Kollox jinqasam bejniethom.

11. Fidi

Meta koppja miżżewġa jkollha fidi f’Alla u jieħu l-ħin biex nitolbu flimkien, jibnu rabta spiritwali li ġġibhom eqreb lejn Alla u lejn xulxin.

12. Flessibilità

Koppji Nsara għandhom jitgħallmu jagħmlu kompromess, jaġġustaw, u jagħmlu sagrifiċċji biex iżommu l-armonija fir-relazzjoni tagħhom.

13. Maħfra

Kulħadd jagħmel żbalji. Il-valuri Nsara taż-żwieġ iwasslu li jekk raġel u mara verament iħobbu lil xulxin, allura jkunu lesti li jaħfru lil kull wieħed jekk verament iridu jagħmlu r-relazzjoni tagħhom taħdem .

Maħfra huwa l-ingredjent ewlieni biex ikollok relazzjoni matrimonjali ta ’suċċess u sodisfaċenti.

14. Ġenerożità

Fi żwieġ Nisrani, raġel u mara għandhom ikunu lesti li jissodisfaw il-bżonnijiet ta ’żewġhom. Kemm jekk ikunu affarijiet materjali, ħin flimkien jew anke sess, kull wieħed għandu jipprovdih bil-ferħ.

15. Gratitudni

Il l-aħjar parir dwar iż-żwieġ Nisrani li nista 'nagħtik huwa li titgħallem tgħid 'Grazzi' lil żewġek. Li turi apprezzament se tagħmel għeġubijiet għar-relazzjoni tiegħek.

Ir-Realtà taż-Żwieġ Nisrani

16. Għajnuna

L-affarijiet isiru ħafna iktar faċli meta l-koppji jgħinu lil xulxin fil-kompiti u r-responsabbiltajiet tagħhom. Bħala parti mid-devozzjoni ta 'kuljum għall-koppji miżżewġa, għandhom dejjem ikunu lesti biex jgħinu lil marthom kull meta jistgħu.

17. Onestà

Il-koppji għandhom ikunu kapaċi jitkellmu dwar xi ħaġa mas-sieħba tagħhom. Li tkun onest dwar kif tħossok dwar kull sitwazzjoni tgħinek it-tnejn issolvi kull kwistjoni li għandek tiffaċċja.

18. Tama

Koppji miżżewġin insara għandhom ikunu s-sors ta ’tama u ottimiżmu ta’ xulxin. Dan jgħinhom it-tnejn jibqgħu mexjin 'il quddiem minkejja l-provi li jistgħu jiġu.

19. Ferħ

Ħu l-ħin biex tidħaq u tilgħab ma 'żewġek. Evita li toqgħod fuq l-affarijiet negattivi u tipprova tagħmel kull mument flimkien f’memorja kuntenta.

20. Ġentilezza

Il-koppji għandhom jitgħallmu jkunu sbieħ ma 'xulxin. Evita kliem ta 'ħsara, għajjat, u azzjonijiet offensivi. Jekk verament tħobb lil xi ħadd ma tagħmel xejn biex tħawwadhom jew tagħmilhom iħossuhom inqas maħbuba.

21. Imħabba

Anki jekk koppja tissielet, għandhom ifakkru lilhom infushom fl-imħabba tagħhom għal xulxin u jippermettu li dan jiggwidahom f'kull sitwazzjoni.

22. Lealtà

Il-koppji għandhom ikunu leali lejn xulxin u ma tagħmel xejn biex teqred il-wegħda li għamlu quddiem Alla.

23. Paċenzja

Fi żminijiet ta 'nuqqas ta' ftehim u nuqqasijiet, il-koppji m'għandhomx iħallu r-rabja u l-frustrazzjoni jegħlbuhom. Minflok, għandhom ikunu paċenzji ma 'xulxin u jiffokaw fuq is-soluzzjoni tal-kwistjonijiet flimkien.

24. Affidabilità

Il-koppji għandhom ikunu jistgħu jiddependu fuq xulxin fi żminijiet ta 'bżonn. Kull waħda hija s-sistema ta ’appoġġ u s-sors ta’ saħħa tal-persuna l-oħra.

25. Rispett

Koppja Nisranija għandha dejjem ittrattaw lil xulxin b'rispett biex juru kif japprezzaw lil xulxin.

26. Responsabbiltà

Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa fi żwieġ Nisrani għandhom ir-responsabbiltà tagħhom stess. U kull wieħed għandu jagħmel il-parti tiegħu biex iżomm relazzjoni b'saħħitha.

27. Awto-dixxiplina

Il-koppji għandhom jitgħallmu jikkontrollaw ix-xewqat tagħhom. Għandhom ikunu kapaċi jirreżistu t-tentazzjonijiet u jgħixu ħajja li hija ġusta.

28. Tatt

Il-koppji għandhom dejjem ftakar li tkellem lil xulxin b'mod rispettuż u kalm. Agħżel kliemek anke jekk tkun irrabjat biex ma tagħmilx ħsara lil xulxin.

29. Fiduċja

Fi żwieġ Nisrani, it-tnejn għandhom jitgħallmu jafdaw lil xulxin u għandhom jagħmlu ħilithom biex ikunu affidabbli wkoll.

30. Fehim

Fl-aħħar, il-koppji għandhom ikunu aktar mifhuma bejniethom. Għandek tkun tista 'ssolvi xi ħaġa flimkien ladarba t-tnejn li huma jisimgħu lil xulxin u taċċettaw lil xulxin għal min int tassew.

Dawn il-virtujiet huma kollha tagħlim tal-fidi nisranija u jippreżentaw ruħhom bħala Għajnuna għaż-żwieġ Nisrani għall-koppji fil-bżonn.

Jekk tgħix il-ħajja miżżewġa tiegħek b'dawn il-lezzjonijiet allura tkun tista 'tibni relazzjoni b'saħħitha, kuntenta u dejjiema li tista' tkun kburi biha.