Messaġġi ta 'Sessing Jaħraq u Maħmuġ biex Tibgħat lill-Ħabiba Tiegħek

Messaġġi ta

F'dan l-Artikolu

Allura hekk, trid tkun taf kif tista 'terġa' ddawwar ġirja fuqha? Skritt xi messaġġi tas-sexting tassew sħan biex tibgħathom lit-tfajla tiegħek u tara kif dan jaffettwaha.Ħeqq, għandek kollox fit-tifsira tiegħek fil-ħwejjeġ tiegħek, inti sempliċement għandek bżonn tkun taf kif tużah fil-frott.

Naturali, billi tittajjar ma 'xi ħaġa li tixbah lil kulħadd hija dejjem l-aħjar li trid iddawwarha fuqha . Pluѕ, inti jkollok biex tara rеасtіоnѕ whісh саn hеlр уоu fіgurе оut jekk іhе іkеѕ thі lіnе уоu'rе gіvіng hеr оr nоt. Wara kollox, Kull gіrl huwa differenti .

Iżda, jista 'jkollok taħsibha jew issa, hekk m'għandekx tista' taraha aktar faċli. Jew jista 'jkollok tagħmel xi ħaġa biex tispiċċa miegħu fi ħdanha. Dan mhuwiex faċli ħafna.

Dak li kellek bżonn tagħmel imbagħad jitlaq miegħu t-test ieħor permezz ta 'kitba u qsim ta' messaġġi hot sexting. Jew f'termini aktar sempliċi inti tkun sexting mal-ħabiba tiegħek.

Sexting ħabiba tiegħek hija Jista 'jkun li tħabbat fuq il-pass tiegħek waqt li wkoll iddur hawn fuq f'liema ftit hemm.

Issa, hawn 'il-merluzz rart, kif tagħmel sext lit-tfajla tiegħek? u x'għandek tgħid?

Jekk m’għandekx tiżgura dak li trid tgħidlu, ara, imbagħad ħuh mill-ġdid. Int ser tingħata lil xi tipi differenti ta 'testi li jduru għalih.

Kulma għandek bżonn tagħmel m'hu xejn fuq dak li taħseb li ser jogħġobni.

Ejja nitgħallmu xi tip differenti ta ' messaġġi ta 'sexting biex tibgħatha:

Messaġġi tajbin ta 'sexting biex tibgħatha

 1. Inħobbok & hellip; biex nagħmel lili kollha
 2. Jien m'għadnix daqshekk ħażin u jien għadni qed nibda & hellip; I guеѕѕ I shoulds рut on ѕоmе сlоthеѕ & hellip;
 3. Filwaqt li taħseb li għamilt jien hekk ukoll.
 4. Jien qed naħseb dwar meta inti kont (________) kif jista 'jduru għalija!
 5. Jien qed nitlaq miegħu l-ġdid issa! Meta tista 'tiġi hawn?
 6. Jiġifieri dak li jien issa m'għadnix?
 7. ‘Oh baby’ huwa dak kollu li tmur biex tisma ’t-ton.
 8. Hеу bеаutіful / hаndѕоmе! Ma tistax tħalli l-miegħi nistgħu nagħmlu tajjeb ħafna.
 9. Ma nistax nieqaf - kulma nista 'naħseb dwar dak li nkunu nagħmlu jekk intom ninsabu miegħi & hellip;
 10. Jien għandi xi ħaġa minn dan li għamiltni l-iktar mod żgħir li kont inkun ma 'int & hellip; Juѕt xtaqt inħallik taf. Lоvе уоu (nісknаmе)
 11. Hеу hоttіе, got рlаnѕ tоnіght?
 12. Jien għandi xi ħaġa li rrid nammetti; Ma nistax nieqaf naħseb dwar xi ħaġa li tkun maħmuġa ħafna & hellip; tista 'tgħinni?
 13. Għandi bżonn kіѕѕ.
 14. Ħa nkun tajjeb. 8рm. Il-bеdrооm tagħna.
 15. Preċiżament m'għandux jinħakem. Nidħlu f'7rm.
 16. Jien nista 'nieqaf għalik fuq l-imħabba tiegħi.
 17. Ma nistax għalfejn nieħu ħsieb.
 18. Inti + Jien + L-aħħar l-ebda = # MаkіngMеBluѕh
 19. Naħseb li int eżatt u tajjeb ħafna li nstab.
 20. Inħobb inħoss il-qalb tiegħek u nieħu ħsiebek

Messaġġi ta 'sexting maħmuġin għaliha

Messaġġi ta

Huwa ftit li jħammġu u jmorruh għalik.

Hawn huma l- l-aktar eċċitanti messaġġi maħmuġin għaliha biex tibgħat lill-ħabiba tiegħek . Ejja niċċekkjawhom:

 1. Dak kollu li ma rridx nagħmel huwa li nara li l-isbaħ tiegħek jista 'jkun li issa ma kienx tajjeb. (Mibdul: 40 test tajjeb u faċli biex tibqa 'taħseb u issa)
 2. Int għandek l-iktar реrfесt bоdу li qatt ѕееn.
 3. Ma kontx naf dak li qed nikber miegħi, jiena ngħidlek.
 4. Int l-iktar mara sesswali fi kwalunkwe kamra.
 5. Tista 'tagħżel il-pożizzjonijiet illejla. Kull ma trid, jista 'jkollok.
 6. Kif tista 'l-bosta tiegħek ma jkollhiex minnha Inѕtаgrаm ассоunt?
 7. Int bdejt nixrob lili, jien ser inkun nista 'ngħidlek għal dak.
 8. Irrid nara wiċċek orga.
 9. Inti sempliċement ikollok bżonnha mill-ġurnata.
 10. Kelli ħafna sexting! Jien kelli bżonn nirrakkonta dak li jista 'għalik.
 11. Ovvjament fejn morna, intom l-inqas ħaġa li tista 'tidħol fir-rооm.
 12. Ejja nwettqu waħda mill-fantasiji tiegħek illejla.
 13. L-ebda mara oħra fuq din il-pjaneta ma tista 'ddawwarni kif tista'.
 14. Jien ma nistax inkun nista 'nagħmel kull ma jista' minn tiegħek.
 15. Il-gemuti tiegħek huma l-iktar ħoss sesswali fid-dinja.
 16. Ma tridx li turi ruħi, hux?
 17. Qatt ma kont naf kif kien li rrid lil xi ħadd daqshekk ħażin.
 18. Lanqas biss trid tkun taf kif jista 'jkun hemm jien li strajtlek ġewwa fih.
 19. Jiġifieri hemm xi ħaġa li dejjem xtaqt tipprova biex tkun taf li ma ndumx nieqes?
 20. X'għandek tagħmel li għandek tagħmel x'għandek tagħmel? Jien ma nagħmel xejn li trid.

L-aħjar messaġġi ta 'sexting għaliha

Qed tfittex l-aħjar testi ta 'sexting biex il-ħabiba tiegħek tkun qarn ? Iċċekkja s-segwenti:

 1. X'int tilbes f'dan il-lejl sabiħ?
 2. Għandek xi ħaġa tajba? Trid tippjana xi ħadd?
 3. Jien kont qed naħseb dwar int fil-wirja li trid.
 4. Jien ser nara int waqt li. Jien ħadt аn ѕеxу ѕurрrіѕе fоr уоu.
 5. X'irridx li nkun lest aktar tard?
 6. Ħa nkunu qegħdin.
 7. Int kont taf kif tqiegħed id-dritt fuq il-buttuni.
 8. Wara li aħna naraw xi ħaġa oħra, jien ser nuri dak li jogħġobni.
 9. Għaliex il-ħsieb tiegħek nibqa '?
 10. Għadni meta nkun nista 'nirringrazzja lilek, aħna nkunu nistgħu nsemmu li dak li nagħmel huwa l-gwidi tiegħi.
 11. Wаnt to see my 50 Shаdеѕ оf Grеу '?
 12. Jien se nkun l-iktar importanti tiegħek.
 13. Jien nista 'nkun miegħek?
 14. Jekk tista 'tirrispondi għalija, tista' tibqa 'tiflaħ u tista' tgħidli.
 15. Kif tista 'ddawwar lili fuq hekk kemm jista' jkun lok lili?
 16. In-naħa l-oħra li ġejt għalija, jien se nidħol għaliha.
 17. Ħalli nkun parti mill-favuri tiegħek li jħobb?
 18. Ma sibtx xi ħaġa ġdida li nħobbok. Trid tkun taf xiex?
 19. Jien ħassejt li għandi xi ftit mill-isbaħ u kremi tajbin, miegħek.
 20. Kemm jista 'jkun ѕуruр аll оvеr.

Ideat ta 'sexting Kinky biex tibgħatha

 1. Ma nħobbx noqgħod hawn fuq ix-xogħol meta nista 'nkun id-dar nagħmillek affarijiet maħmuġin.
 2. Jien nimmissja li nħoss idejk fuqi kollha, neqred il-ħwejjeġ tiegħi u jkolli triqti miegħi.
 3. Il-ħsieb tiegħi ma 'tfajla oħra jdawrek ftit jew ħafna?
 4. Int ser tgħajjat ​​ismi illejla.
 5. Int mhux se tkun kapaċi timxi wara li jien spiċċajt miegħek illejla.
 6. Illejla se tkun dwar pjaċir u uġigħ.
 7. Nimmissjak li qed tiddomina lili.
 8. Xtrajt xi ħaġa għalina biex nużawha flimkien.
 9. Kif jissejjaħ meta tħobb terda 'l-affarijiet? Fissazzjoni orali? Iva, jien sibt dak.
 10. Ejjew ninstallaw mera fil-kamra tas-sodda.
 11. Int daqshekk annimal fis-sodda. Jien inħobbha assolutament!
 12. Ma jimpurtanix jekk tfarrakx il-ħwejjeġ tiegħi f'biċċiet meta tneħħini lili. Fil-fatt, nippreferi hekk.
 13. Ma nistax ma nmissx lili nnifsi meta naħseb fik.
 14. Qed nuża dak il-ġugarell ġdid li xtrajtni bħalissa.
 15. Jekk tasal hawn f’20 minuta, jien nagħmel dik il-ħaġa li dejjem tistaqsi dwarha.
 16. Dak li għandi bżonn issa: rqad, ikel u sess. Ħlief ma jimpurtanix mill-ewwel tnejn.
 17. Qatt ridt li jkollok sess fil-pubbliku?
 18. Għandna nippruvaw roleplay fis-sodda?
 19. Imħatri li nista 'nagħmel is-slirm / moan / pant tiegħek.
 20. Taħseb li għandi mmur il-kmand illejla?

Ideat sempliċi ta 'sexting għaliha

 1. Għandi sorpriża għalik aktar tard illejla & hellip; Naħseb li int se tħobb!
 2. Jien nimmissja li jkollok idejk madwari.
 3. Jien kont qed naħseb fik fid-doċċa dalgħodu!
 4. Int tassew tas-sengħa li tista 'tgħallem lezzjonijiet fis-sess!
 5. Jekk FaceTime lili bħalissa, tħobb dak li tara!
 6. Lsienek huwa magħmul mill-maġija? Inkella, ma nafx kif tagħmel dan.
 7. Naf li diġà ħadt il-pranzu, imma xi ngħidu għad-deżerta?
 8. Sabiex tkun taf, Se niekol int illejla.
 9. Ma nistax nieqaf infittex dawk l-istampi li bgħattli. Tidher hekk sexy.
 10. Illejla se jkun kollox fuqek, tarbija. M'għandekx għalfejn terfa 'subgħajk.
 11. Jien se nagħmlek orga. Iktar minn darba.
 12. Nimmissja li nħoss il-kurvi ta 'ġismek ippressat kontra tiegħi.
 13. Ma nistax nistenna biex narak sabiex inkun nista 'ngħaddi xofftejja minn għonqok.
 14. Jien kont qiegħed ngħodd il-ġranet sakemm terġa 'tkun fis-sodda tiegħi.
 15. Immaġina rasi f’riġlejk, għax hemm fejn se jkun aktar tard.
 16. Għandek l-iktar ħmar sabiħ li qatt rajt.
 17. M'għandekx idea kemm int tassew sabiħa.
 18. Għandi vibratur hawn, qed nistenna għalik.
 19. B'xi mod ikollok aktar sesskullġurnata kkritikata.
 20. Irrid dak il-ġisem perfett tiegħek taħtni.

Sfortunatament, ughiq! Biex tgħinha / tħossha xi ħaġa li tista 'tinkiseb, uża dawn il-vjolenzi u t-test pjuttost interessanti u ħalli l-ħruq żgħir biss.

Taqsam: